TU-podcast: Tusentalls anlegg for biogass er på gang

Hør Kjell Husabø fortelle om mulighetene for biogass-anlegg både her hjemme og internasjonalt

Karianne Skjæveland
Communication Manager
May 20, 2024
CCUS

Her kan du høre podcast-episoden
Artikkelen er hentet fra www.tu.no

Til tross for hva mange måtte tro, er biogass en fremvoksende løsning på verdens energiomstilling. I India alene er det etter sigende planer om å bygge 5000 (!) nye anlegg for å prosessere biogass.

– I Norge er det i dag ca 50 biogassanlegg, og det planlegges 30 nye, forteller vår podkast-gjest Kjell Husabø.

Nyttig pilot gjennomført

Her hjemme har Agri Energy i noen år forsøkt å få fart på sin rolle som systemintegrator for å designe anlegg som omdanner biogassen til hydrogen, strøm, varme og ren CO2.

Selskapet har nylig skiftet navn til Arda Energy AS – etter alvenes navn på jorden i Tolkiens univers – og har fått vind i seilene etter en nyttig pilottest for produksjon av hydrogen. Piloten har passert 2000 driftstimer med både planlagte og uforutsette utfordringer.

Endelig på skuldrene av...

Med den suksessfulle piloten i bak seg er selskapet nå klar for endelig å gå løs på kommersialiseringen av «Arda Energy Hydrogen Plant».

At nettopp Arda skal lykkes som systemintegrator innen dette segmentet, skyldes kompetansen og teknologien fra norsk olje- og gassvirksomhet. Et eksempel, altså, på at noe faktisk kommer ut av mer enn 50 år fossil jakt i Nordsjøen.

– Globalt er det et ekstremt stort marked, der en estimerer det totale potensialet til 100 ganger større enn norsk vannkraft – det er 14.000 terawatt det er snakk om, sier medgründer og forretningsutvikler Kjell Husabø i Arda Energy.

Dette er biogass

Biogass inneholder hovedsakelig metan (CH4) og karbondioksyd (CO2). Gassen fremstilles ved å prosessere organisk avfall, hovedsakelig fra aktiviteter i landbruket. Her i Norge har vi i tillegg en stor kilde fra enorme mengder fiskeavfall.

Kildene er dermed spredt på en rekke steder, noe som tilsier at Arda Energy har et mål om å etablere lokale løsninger spredt ut over i geografien. En distribuert produksjon, med andre ord, som dermed også fordrer lokal etterspørsel etter hydrogenet, varmen, elektrisiteten og CO2 som blir produsert.

Info for companies

See full document