Personvernerklæring

Denne personvernerklæring gjelder for personopplysninger innsamlet av Energy Transition Norway. Hvis du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen eller emner som berøres av erklæringen, er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post karianne.skjaeveland@energycluster.no

1. Behandlingsansvarlig

Energy Transition Norway ved daglig leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Energy Transition Norway.

2. Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne gjennomføre våre primærtjenester som er å drifte en bedriftsklynge, planlegge og gjennomføre arrangement, seminar, konferanser, fagfora og workshops, samt å utvikle og drifte felles prosjekter. I dette ligger det også distribusjon av invitasjoner, informasjon og markedsføring for våre arrangement og aktiviteter.

3. Personopplysninger som behandles

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å kommunisere med våre deltakere og andre interessenter.

Vi vil be om personopplysninger ved følgende anledninger:

  • Når din virksomhet melder seg inn i Energy Transition Norway, og du utses til virksomhetens kontaktperson inn mot klyngen
  • Når du melder deg på vårt nyhetsbrev
  • Når du melder deg på et av våre arrangementer hvor vi er arrangør, eller medarrangør

For å kunne tilby deg vårt nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss registrerer vi fornavn, etternavn, e-postadresse og arbeidssted. For kontaktpersoner hos våre deltakere registrerer vi i tillegg telefonnummer, fakturaadressen til virksomheten du representerer og organisasjonsnummer. Din e-postadresse vil bli brukt til utsending av nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra Energy Transition Norway.

4. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

​Det er ikke mulig å være medlem i Energy Transition Norway og delta på våre aktiviteter og prosjekter uten at du gir fra deg et minimum av personopplysninger. Ved deltakelse på konferanser trengs personopplysninger tilknyttet fakturainformasjon og oppfølging av denne. Dette er ikke-sensitive personopplysninger som fullt navn, telefonnummer, e-post, bedriftsnavn og bedriftsopplysninger.

Store deler av vårt informasjonsmateriell vedrørende klyngearrangementer, informasjon om prosjekter og innkalling til møter blir distribuert via e-post. For at vi som klynge skal kunne levere de tjenester som er forespurt til våre deltakere, trenger vi som et minimum tilgang til e-post og navn på minst en kontaktperson i hver deltakerbedrift/organisasjon.

5. Deling av informasjon med tredjepart​

Våre personlister/kontaktlister blir ved samtykke brukt aktivt i nyhetsbrevtjenesten MailChimp. Dette for å kunne distribuere relevant innhold til deltakerne i Energy Transition Norway og andre interessenter som er påmeldt vårt nyhetsbrev.

Opplysninger om deltakerbedrifter med kontaktperson deles med Innovasjon Norge for statistikk/surveyformål. Samme informasjon kan også deles på forespørsel fra anerkjente forskningsinstitusjoner til bruk i forskningsøyemed, samt til analyseselskaper som jobber på vegne av Energy Transition Norway.

Hvis en klyngeaktivitet som for eksempel konferanse, arrangement, workshop eller kurs blir gjennomført med en ekstern samarbeidspartner, kan personopplysninger bli delt med dem. Ut over dette blir verken hele eller deler av våre personlister delt med tredjeparter.

6. Deltakerlister og personvern

Ved påmelding til våre arrangementer kan opplysninger som navn, selskap og e-postadresse vises på deltakerlister tilgjengelig for andre deltakere. Ønsker du ikke å inkluderes i disse listene, vennligst send en e-post til karianne.skjaeveland@energycluster.no for å be om utelatelse.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Dersom du ikke ønsker å motta flere e-poster fra Energy Transition Norway kan du melde deg av vår e-postliste i hver eneste e-post som vi sender ut. Ønsker du at dine personopplysninger ikke skal deles med tredjeparter som MailChimp må du ta direkte kontakt med oss (kontaktinformasjon under). Hvis du som deltaker på et kommende arrangement i regi av Energy Transition Norway ønsker å få dine personopplysninger fjernet, kan ikke dette gjøres før evt. faktura er betalt. Vi vil også måtte oppbevare enkelte personopplysninger som følge av bokføringsloven.

8. Hvordan sikres opplysningene?

Dine personopplysninger blir lagret i vårt medlemsregister, i nyhetsbrev-plattformen MailChimp og i vår nettløsning www.energytransitionnorway.no levert av webflow.com, system med godkjent databehandlingsavtaler. Dersom du trekker ditt samtykke vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre og opplysningene vil slettes i våre systemer innen en måned. Tilbakekall av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før dette er trukket tilbake. Dine personopplysninger vil også bli slettet dersom disse ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn for, for eksempel ved opphør av vårt nyhetsbrev.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lovverk gjelder?

Dine personopplysninger behandles i overenstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR). Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Energy Transition Norway er samtykke. Samtykke avgis ved din registrering som mottaker av nyhetsbrevet, og/eller ved innmelding av selskap/organisasjon i klyngen.

Du har til enhver tid rett til å anmode om innsyn, be om få slettet, begrenset behandlingen og utlevering av personopplysningene dine. I tillegg kan du be oss avslutte behandlingen av personopplysningene ved å trekke ditt samtykke tilbake. Det kan gjøres ved å sende en e-post til karianne.skjaeveland@energycluster.no. Dersom du mener vi har brutt personvernregleverket har du rett til å klage til Datatilsynet.

10. Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med daglig leder Egil Aanestad (egil.aanestad@energycluster.no) dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger.