TU-podcast: Nemo Maritime

Ole Johan Ørstvedt snakker om Nemo Maritime's planer for direkte-injeksjon av CO2 fra skip i ukens podcast-episode

Karianne Skjæveland
Communication Manager
May 20, 2024
CCUS

Her kan du høre podcast-episodenArtikkelen er hentet fra www.tu.no

Stavanger-baserte Nemo Maritime vil bidra til å gjøre transport og lagring av CO2 kostnadseffektivt og fleksibelt. I motsetning til Langskip, som skal tilby fullskala CO2-håndtering med hele verdikjeden, fokuserer Nemo Maritime på transport og injeksjon av CO2.

Basert på shuttletankere

Nemo Maritimes idé er å bruke det samme prinsippet som mange operatører i Nordsjøen lenge har benyttet seg av, nemlig shuttletanker-prinsippet. I motsetning til Langskip, som baserer seg på å frakte CO2 i rør ut til deponiet, vil Nemo benytte ombygde shuttletankere for å hente klimagassen rundt om fra havner der det måtte være behov for frakt og injeksjon.

Nemo tar altså ikke mål av seg verken å opprette CO2-lagre på land eller å etablere CO2-lagre under havbunnen. De skal tilby fleksibilitet ved at ombygde shuttletankere kan hente CO2 der det trengs for å injisere gassen i reservoarer der det måtte være praktisk, mulig og økonomisk. Slikt sett tilbyr selskapet ett ledd mindre enn hva Northern Lights gjør. Til gjengjeld er altså Nemo fleksibel med hensyn til hentested for klimagassen og beliggenheten på deponiet som skal brukes.

Må få kostnadene ned

For å få sving på lagring av CO2 må kostnadene forbundet med aktiviteten ned. Og det er nettopp her, i kombinasjon med fleksibilitet, at Nemo Maritime mener de har funnet en god kombinasjon.

I ukens podkast kan du høre geolog og executive vice president Ole Johan Østvedt i Neo Maritime fortelle om løsningen de har på gang. Om optimal trykk for transport om bord på de ombygde tankerne og mye annet spennende forbundet med den ambisiøse og viktige satsingen.

– Vi ser på skip som kan frakte 100.000 tonn, er blant det han forteller.

Info for companies

See full document