– Samarbeid er en forutsetning for energiomstillingen

Intervju med Lars Huemer, fagansvarlig for Executive Master of Management in Energy på BI.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
December 9, 2022
No items found.

Tidenes største omstillingsoppgave

Behovet for energi øker kraftig, og etterspørselen etter fornybare energikilder gjør at vi nå står overfor det Lars Huemer kaller den største omstillingsoppgaven i historien. Til det trenger vi forskere, bedriftsledere og ingeniører som både har vilje og innsikt til å drive endringen, og energiindustrien er driveren bak overgangen mot en bærekraftig fremtid, sier han.

– Overgangen må involvere en rekke aktører i det globale økosystemet: store og små private og offentlige enheter, frivillige organisasjoner og nasjoner.

Derfor har programansvarlig for Executive Master of Management in Energy (EMME) på BI fjernet ord som ‘market’ og ‘industry’ i beskrivelsen av programmet, og snakker i dag om «økosystemet».

– Vi ønsker å få flere folk med oss i energiomstillingsoppgaven, fordi ingen aktører sitter på løsningen selv. Skal vi løse utfordringen vi står overfor, må energibransjen lære seg å samarbeide med andre, sier Lars Huemer.

Det globale fokuset i energibransjen gjenspeiles i programmets struktur, og klassene har typisk 15-20 nasjonaliteter representert.

EMME-programmet samler fagfolk som allerede er etablert i bransjen, samt de som ønsker å jobbe i energifeltet. Deltakerne har ofte over ti års heltidsarbeidserfaring. Flesteparten er ingeniører som jobber med olje og gass, men vi har også deltakere fra fornybar, skipping, finansiering og bilindustrien, forklarer Huemer.

Fra å ha et sterkt fokus på supply-siden der fokus har vært på omstilling av olje og gassnæringen, er han opptatt av å få inn stadig deltakere fra bruks-siden med i programmet.

– Vi skal ikke bare produsere energi, vi skal også bruke den på en bærekraftig måte. De store energikonsumentene er i transport, mobility, construction og manufacturing. De må vi ha med oss på laget, understreker Huemer.

Målet er at programmet skal være en møteplass for samspillet mellom alle disse aktørene.

Executive Master of Management in Energy er et samarbeid mellom BI og den ledende internasjonale institusjonen IFP School i Paris. Programmet varer i 18 måneder, inkludert fire en-ukers og en to-ukers modul. Programmet har fem samlinger á seks dager i Oslo og i Paris. Resten foregår digitalt, noe som gjør masteren til BI mest digitale program.

Det gjør at deltakerne i stor grad kan styre selv hvor og når og hvordan de jobber, forklarer Lars. Han sier det prinsipielt sett er mulig å ta hele programmet online, selv om det ikke anbefales.  

– Sammensetningen av deltakere som kommer inn med sin relativt høye snittalder og erfaring fra forskjellige industrier, gjør dette til et helt rått program å være med på, sier Huemer.  

Nytt av neste år er at moduler innen B2B marketing, entreprenørskap og innovasjon blir fullverdige kurs i tillegg til modulene på strategi og ledelse, sammen med det energitekniske i Paris.

Og selv om programmet ser ut som en excecutive MBA, skriver ikke deltakerne master of science masteroppgave. De skriver et praktisk rettet ‘consultancy project’ som avsluttende oppgave, inspirert av relevant teori, der deltagerne går inn i faktiske virksomheter og jobber med konkrete problemstillinger.

Et unikt program

– BI har vært en ledende aktør på fagområdende ledelse, strategi, management i 80 år. Kombinasjonen av disse fagene sammen med modulene på FPI som har spisset, teknisk kompetanse på olje, gass og fornybar energi og økonomiske fag, er det ingen andre programmer som tilbyr, sier Lars Huemer.

Les mer om programmet på BI sine nettsider.
Info for companies

See full document