Hydrogenworkshop resulterte i fem arbeidsgrupper

Gruppene skal gå sammen om å søke prosjektmidler i Horisont Europa.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
May 12, 2022
Funding

– Små og store bedrifter i regionen, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører går sammen om å søke midler gjennom opptil fem Horisont Europa-utlysninger, sier NES' EU-rådgiver Kristoffer Moldekleiv om resultatene av vårens hydrogenworkshopserie.

10. mai arrangerte energiklyngen Norwegian Energy solutions del to av vårens workshopserie med tema hydrogen. Målet med workshopserien er å etablere et sterkt, internasjonalt hydrogenteknologimiljø i Stavanger, slik at norske aktører kan dra nytte av mulighetene EUs hydrogenstrategi innebærer.

Etter en rekke gode innlegg fra både lokale næringslivsaktører, UiS og NORCE, ble det dannet fem arbeidsgrupper som skal gå sammen om å søke prosjektmidler i Horisont Europa.

Med 95,5 billioner EUR er Horisont Europa EUs mest ambisiøse virkemiddel for forsknings- og utviklingsprosjekter noensinne.

Det var Jorunn Sætre, prosjektleder i NES, som ønsket velkommen til workshopen. Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogenteknologi i SINTEF var med oss fra Trondheim via Teams og fortalte EU har øremerket store summer til hydrogenprosjekter med særlig fokus på produksjon, energisikkerhet og konkurranseevne.

Terje Hauan, direktør for strategi og forretningsutvikling i Seid som nylig fikk 30 millioner i støtte fra Horisont Europa, delte sine erfaringer og «best practices» i forhold til søknadsprosess og -skriving med workshopdeltakerne.

Audun Aspelund, administrerende direktør i Lyse Neo, la frem et spennende prosjektforslag om å gå sammen om et felles testsenter for hydrogen i Risavika. Regionen har behov for et testsenter for både produksjon og lagring av hydrogen, samt testing av de delene av hydrogenverdikjeden som er under raskest oppseiling i Norge; nemlig maritim og tungtransport.

Etter gode foredrag fra lokale næringslivsaktører mente Zhixin Yu, professor ved institutt for energi- og petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger vi med vår tilgang til vannkraft, natur- og biogass og biomasse har stort potensiale for hydrogenproduksjon i regionen.

Jon Tømmerås Selvik, seniorforsker ved NORCE, snakket om sikkerhetsaspektene rundt produksjon og distribusjon av hydrogen, og hvordan det jobbes med ikke-tekniske aspekter rundt hydrogen, nemlig å endre de negative oppfatningene som har satt seg i vår kollektive bevissthet etter ulykkene i Hidenberg og Sandvika.

Førsteamanuensis Olena Zavorotynska ved Institutt for matematikk og fysikk ved UiS snakket om fordelene ved å bruke metall-hydrider som materialbaserte alternativer til fysisk lagring av hydrogen, ettersom disse har mange bruksområder.

Til slutt presenterte Emanuela Iedidia Kallesten, rådgiver ved UiS' forskningsavdeling en oversikt over finansierings-mulighetene rundt hydrogenprosjekter i Horisont Europa som kunne være aktuelle for workshopens deltakere.

VRI Rogaland, som er Rogaland fylkeskommunes støtteordning for regional innovasjon, bidro også til å realisere arrangementet.

Info for companies

See full document