Nasjonal lansering av initiativet 'Blått Kvantesprang' i dag

Stikkord for samarbeidet er energiomstilling, havbaserte næringer, innovasjonsprosjekter, og markedsorientering

Karianne Skjæveland
Communication Manager
February 8, 2024
Business

"Blått Kvantesprang" ble lansert på Kulturhuset på Youngstorget i Oslo i dag. Det er næringsklyngene Energy Transition Norway, GCE Ocean Technology og GCE Blue Maritime som har utviklet satsingen, i samarbeidet med konsulentselskapet PwC. Utviklingsarbeidet er finansiert av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner.

De norske havnæringene kan spille en sentral rolle i å utvikle løsninger på klima- og energikrisen, både nasjonalt og internasjonalt. Men for å lykkes, er det avgjørende å samle innsatsen på tvers av regioner og bransjer.

Det er derfor "Blått Kvantesprang" er en nasjonal satsing og en pådriver for grønn energiomstilling og fremtidsrettet næringsutvikling innen havbaserte næringer, sier Tor Arnesen, styreleder i Energy Transition Norway.

Visjonen bak "Blått Kvantesprang" er å utvikle en verdensledende havbasert verdikjede i Norge som skal jobbe med noen av vår tids største utfordringer; reduksjon i klimagassutslipp, rimelig og fornybar energi, samt økt eksport fra fastlandsindustrien.

Satsingen skal i første omgang fokusere på framtidens energisystem til havs (havvind, CCUS, hydrogen) og grønne maritime løsninger. Etter hvert kan også andre deler av havnæringene bli inkludert.

- Satsingen 'Blått Kvantesprang' hever ambisjonene, øker tempoet, og styrker gjennomføringsevnen og samarbeidet. Vi må erkjenne at det ikke går raskt nok nå, og at vi har jobbet for fragmentert. Gjennom 'Blått Kvantesprang' skal vi utvikle og finansiere store innovasjonsprosjekter, gjennomføre vekst- og internasjonaliseringsprogram og utvikle nye verdikjeder, sier Arnesen.

- "Blått Kvantesprang" er en nasjonal satsing og skal ikke erstatte Energy Transition Norway. Klyngen vår vil fortsatt ha en rekke viktige oppgaver. Men gjennom "Blått Kvantesprang" vil bedriftene i vår region også kunne delta i store nasjonale innovasjonsprosjekter, og vekst- og internasjonaliseringsprogrammer. Dette er en stor fordel for bedriftene, regionen og næringen, sier Arnesen.

- Næringslivet har tatt et sterkt eierskap til 'Blått Kvantesprang', og satsingen skal være markedsorientert. Men vi er også i tett dialog med sentrale departementer, fylkeskommunene langs kysten, og ledende universitets- og forskningsmiljøer. Vi kommer ikke til å lykkes uten at dette blir en felles nasjonal satsing, sier Arnesen.

Målet er at "Blått Kvantesprang" skal være operativ fra 1. januar 2025. I første omgang planlegges det for en femårig programperiode.

- Både næringslivet, myndighetene, akademia og partene i arbeidslivet støtter rasjonalet bak 'Blått Kvantesprang'. Det er et godt utgangspunkt," sier Tor Arnesen.

Meld deg på Energy Transition Norway’smedlemsmøte om «Blått Kvantesprang» tirsdag 13. februar i Innovasjonspark Stavanger her

Se opptak fra lanseringsarrangementet her

Les mer om «Blått Kvantesprang» nedenfor (Info for companies)

Info for companies

See full document