Regional lansering av «Blått kvantesprang» – et nytt industrieventyr

Vi inviterer til presentasjon av ideene bak "Blått Kvantesprang" og målsettingene i forretningsplanen 13. februar på Ullandhaug.

Tid: Tirsdag 13. februar, kl. 08:30 - 09:30

Sted: Atrium, i2, Innovasjonspark Stavanger

Norge og verden står midt i en klima- og energikrise av alvorlig omfang. De norske havnæringene kan levere viktige svar og løsninger på disse utfordringene, men det krever at vi kraftsamler innsatsen på tvers av bransjer og regioner.

Dette vil du få vite mer om:

"Blått Kvantesprang" er en nasjonal satsing for å realisere mulighetene i de norske havnæringene - gjennom offensiv grønn vekst. Den nasjonale lanseringen finner sted på Youngstorget i Oslo 8. februar.

På oppdrag fra oss i Energy Transition Norway, GCE Blue Maritime og GCE Ocean Technology, har PwC utviklet "Blått Kvantesprangs" forretningsplan, i tett samarbeid med bedrifter, virksomheter og klynger.

Blant målene som settes er å:

Utvikle nye energisystemer og lavutslippsløsninger for havnæringene, og på den måten realisere store kutt i klimautslipp.

Utvikle nye, komplette norske verdikjeder gjennom innovasjonsprosjekter, og på den måten bidra til å øke eksporten fra havnæringene med 200-250 milliarder kroner (utenom olje og gass).

"Blått Kvantesprang" har i første omgang fokus på grønn energiomstilling og grønn skipsfart. På sikt er målet at programmet kan utvides til andre deler av havnæringene.

Utviklingsarbeidet som har pågått det siste halve året, er finansiert av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner.

Vi håper å se deg på vår regionale lansering!

Icon of a clock
February 13, 2024 8:30 AM
Icon of a map pin
Atrium, i2, Innovasjonsparken