Seminar om prosjektfinansiering: Grønn omstilling i energisektoren

Velkommen til halvdagsseminar om prosjektfinansiering den 2. mai, i regi av industriklyngen Energy Transition Norway. Temaet er «prosjektfinansiering: Grønn omstilling i energisektoren». Vi har invitert flere offentlige og private finansieringsaktører til å komme og fortelle om deres ordninger og muligheter. Blant disse finner du Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Rogaland fylkeskommune, Eksfin, SR-Bank og DNB.

Vi ønsker velkommen til store og små bedrifter og prosjektinitiativer, som ønsker å lære mer om hvilke ordninger som finnes. Påmelding innen torsdag 27. mai ved å følge påmeldingslenke i bunnen av siden.

De to knaggene for seminaret er «energi» og «grønn omstilling». Derfor er teknologiutviklingsprosjekter innen eksempelvis hydrogen, havvind, CCUS og solenergi aktuelle. Det samme gjelder prosjekter innen petroleum som omhandler energieffektivisering og miljøforbedring, samt reduksjon av klimagassutslipp i forbindelse med boring, komplettering, produksjon, intervensjon og permanent avstengning av brønner (P&A).

Det blir servert lunsj i starten av møtet.

Foreløpig program:

11.30 - 12.15     Registrering og lunsj
12.15 - 12.30     Velkommen v/ Egil Aanestad og Kristoffer Moldekleiv, Energy Transition Norway
12.30 - 12.50     EUs Innovasjonsfond og aktuelle Enova-utlysninger v/ Ståle Kvernrød, Enova
12.50 - 13.10     Innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt i næringslivet v/ Kimberly C. Mayes, Forskningsrådet
13.10 - 13.25     Kaffepause/beinstrekk
13.25 - 13.45     Muligheter hos Eksfin v/ Sigve Klepsvik
13.45 - 14.05     Ulla-Førrefondet og Regionale Forskningsfond Rogaland v/ Marte Jensen, Rogaland fylkeskommune
14.05 - 14.20     Kaffepause/beinstrekk
14.20 - 14.40     Muligheter hos DNB v/ Ørjan Bjånesø, DNB
14.40 - 15.00     Rammeverk forbærekraftig finans i SR-Bank v/ Arne Jørgensen, Sparebank 1 SR-Bank
15.00 - 15.20     Muligheter hos Innovasjon Norge v/ Kjell Even Fossum, IN
15.20 - 15.30     Oppsummering/avslutning

Icon of a clock
May 2, 2023 11:30 AM
Icon of a map pin
Måltidets/Havets hus, Innovasjonsparken, Richard Johnsensgate 4, Stavanger