ONS+ Lær mer om "Blått Kvantesprang"

Kom og få bedre innsikt i hvordan "Blått Kvantesprang" skal være en pådriver for grønn energiomstilling og fremtidsrettet næringsutvikling innen havbaserte næringer.

Onsdag kveld under ONS inviterer styreleder i ETN, Tor Arnesen, til diskusjoner rundt samarbeidsinitiativet "Blått Kvantesprang" som vi har utviklet sammen med GCE Ocean Technology i Bergen. 

Satsningen skal i første omgang fokusere på framtidens energisystem til havs, altså utvikling av havvind, CCUS og hydrogen. Du kan lese mer i denne artikkelen.

Mer info kommer!

Icon of a clock
August 28, 2024 5:00 PM
Icon of a map pin
Majoren, Stavanger sentrum