Økt tempo i energiomstillingen - er superklynge et godt verktøy?

Vi har mange næringsklynger i Norge - godt tufta på lokale konkurransefortrinn. Vi ser nå at andre land har tatt valg og laget superklynger for med større kraft å kunne bidra til å hjelpe medlemsbedrifter med økt eksport og grønne løsninger.

Er det ikke på tide at Norge gjør det samme? Eller skal vi se på at bedrifter fra andre nasjoner tar innersvingen på oss? Vi inviterer til panel med sentrale politikere og næringslivsledere, og tar debatten.

OBS! Påmelding ikke nødvendig. Sign up knappen under tar deg til programoversikten på Arendalsuka.no.

Icon of a clock
August 16, 2023 4:30 PM
Icon of a map pin
Rygerelektra, Arendal sentrum