NES på Arendalsuka

Velkommen til debatt på Rygerelektra under Arendalsuka - Norges største og viktigste politiske festival!

Vi har invitert nøkkelpersoner i klyngens økosystem til å diskutere hvordan landets energiklynger kan bidra til å øke tempoet i energiomstillingen.

I lys av både krigen i Ukraina, energikrisen og klimakrisen er økt tempo i energiomstilling viktigere enn noen gang. Vel møtt til en engasjerende debatt på Rygerelektra, den elektriske passasjerbåten til Rødne Fjord Cruise.

Plassering: Rygerelektra ligger som båt nummer tre av de fire elektriske båtene som ligger fortøyd ved Landbryggen.

Medvirkende:

Håkon Haugli, Administrerende direktør/CEO, Innovasjon Norge

Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark

Trine Kopstad Berentsen, CEO, Solenergiklyngen

Owe Hagesæther, CEO, GCE Ocean Technology

Amir Sassons, prorektor innovation and outreach ved institutt for strategi og entreprenørskap på BI

Preben Strøm, daglig leder, Energy Valley

Petter Røkke, forskningssjef, SINTEF

Moderator er Tor Arnesen, tidligere direktør i Shell og styreleder i energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES).


Servering: Kaffe og te

NES har en bred tilnærming til energiomstillingen og engasjerer seg i alt fra geotermisk varme, hydrogen, CCS, havvind og sol. Vi mener mulighetene for å øke tempoet i energiomstillingen ligger i summen av alle disse løsningene.

Icon of a clock
August 15, 2022 2:00 AM
Icon of a map pin
Pollen, Arendal, Norway