IPR Workshop: IP-strategi i praksis + gratis IP-rådgiving

Har du en strategi for å beskytte dine verdier internasjonalt? Da er det viktig å være oppmerksom på å beskytte dine immaterielle rettigheter (IPR) knyttet til din virksomhet på en kostnadseffektiv måte. IPR er avgjørende for å sikre bedriftens juridiske rettigheter når det gjelder immaterielle eiendeler, som opphavsrett, patentrett og varemerkerett.

Vi arrangerer en IPR workshop sammen med Norwegian Smart Care Cluster (NSSC), Validè, Blueplanet, Norwegian Offshore Wind, Nordic Edge og VIA cluster og har invitert Bryn Aarflot, Norges ledende rådgivningsmiljø innen immaterielle rettigheter, til å dele av sin kompetanse med dere.

Dette arrangementet gir deg muligheten til å få veiledning fra ledende jurister innen IPR. Beskyttelsen av immaterielle rettigheter er avgjørende for alle bedrifter, og inkluderer patenter, opphavsrett, varemerker og forretningshemmeligheter. Disse juridiske beskyttelsene bidrar ikke bare til å styrke konkurranseevnen, men også til å forbedre bedriftens markedsposisjon.

Under workshopen vil du få tilpasset veiledning om hvordan du strategisk og praktisk kan nærme deg det omfattende IPR-universet. Det anbefales at du tar med egen PC. Presentasjonene vil være på norsk, men slides vil være på engelsk.

Etter hoveddelen av arrangementet vil det også være mulighet for verdifulle individuelle 1:1-møter med våre jurister, hvor du kan få gratis IP-rådgivning. Disse møtene gir deg en mulighet til å få personlig veiledning og svar på spørsmål knyttet til ditt selskap og dine immaterielle rettigheter. Det anbefales å avtale1:1-møte på forhånd for å sikre tilgjengelighet.

Arrangementet er gratis.

Tentativt Program:

Tid

Program

09.30-10.00

Enkel frokost

10.00-10.20

Programstart

- Moderator fra Valide åpner arrangementet

- Kort presentasjon av Bryn Aarflot

- Kort presentasjon av Valide og deltakende klynger

10.20-14.00

Hoveddel event: "IP-strategi i praksis"

- Hva er IP(R)? (1 time)

- Case-introduksjon – trinn 1 (identifisere IP i et selskap) (10 min)

- Gruppearbeid IP-case: identifisere IP (inkl. lunsj) (30 min)

- IP-strategi – trinn 2 (lage en IP-strategi) (45 min)

- Gruppearbeid IP-case: IP-strategi (45 min)

- Gruppepresentasjoner + diskusjon (30 min)

14.00-15.00

Individuelle 1:1-møter etter behov

Icon of a clock
September 26, 2023 9:30 AM
Icon of a map pin
Stavanger, Innovasjonsparken Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger