Hydrogenworkshop #2

Partnerne i Risavika Hydrogen Hub; NORCE, Seid, Lyse og Energy Transition Norway inviterer til andre del av vår hydrogenworkshopserie, onsdag den 23. august.

Målet med Hydrogenworkshop#2 er å forstå hva som skjer ute i verden når det gjelder hydrogen, og deretter analysere betydningen dette vil ha for vår region. I denne workshopen vil vi i større grad se på brukerdelen av verdikjeden – hvem de potensielle brukerne er både lokalt og på kontinentet. Finnes det tilstrekkelig lokale aktører som vil bruke hydrogen, eller vil man være avhengige av eksport? Videre ønsker vi å avdekke muligheter og utfordringer knyttet til implementering av hydrogenteknologiløsninger i regionen vår.


Program

Tid: Onsdag 23. august kl 09:00 – 15:00.
Sted: Hos Ingrid, Måltidets hus, Innovasjonsparken

Dørene åpnes for kaffe og mingling kl. 09:00

Bolk 1   09:30 - 12:30

09:30 - 10:00  Terje Hauan, CTO, Seid: «Oppsummering av forrige workshop»

10:00 - 10:40  Tine Louise Trøen, Senior Project Manager, Maritime Hydrogen Applications, Greensight: «Status og fremtidsutsikter for hydrogen og ammoniakk i Norge»

10:40 - 10:50  Pause

10:50 - 11:20  Ola Saua Førland, Rådgiver, Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen, Rogaland fylkeskommune: «Ny regionalplan for grønn industri – hva betyr dette for hydrogenambisjonene i regionen?»

11:20 - 11:50  Ying Guo, Spesialrådgiver, NORCE Energi: «Risavika Hydrogen Hub – A twin brother of H2ACCLab at NORCE»

11:50 - 12:30: Lunsj

Bolk 2  12:30 - 15:00

12:30 - 13:00  Arild Stapnes Johnsen, Leder for teknologi og utvikling (CTO), Dalane Energi: «Hydrogenprosjekt på Eigerøy»

13:00 - 13:30  Arild Johannessen, CTO, Gas2Feed: «Gas2Feed – bærekraftig fôrproduksjon av CO2 og H2»

13:30 - 13:45  Pause

13:45 - 14:15  Kjetil Hauge, Senior Advisor, Equinor: «Equinor – Hydrogen for dekarbonisering og videreutvikling av Mongstad»

14:15 - 14:45  Håvard Gaustad Harbo, Head of Operations, Westgass Hydrogen: «Distribusjon av hydrogen»

14:45 - 15:00  Hans Kleivdal, Assisterende konserndirektør, forretningsutvikler, Klima og miljø, NORCE: «Oppsummering / take aways»

Deltakelse er gratis. For påmelding klikk "Sign up" under.


Icon of a clock
August 23, 2023 9:30 AM
Icon of a map pin
Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger