Hydrogenworkshop #1

Partnerne i Risavika Hydrogen Hub; NORCE, Seid, Lyse og Energy Transition Norway inviterer til hydrogenworkshop 6. juni.

Vi skal fokusere på fordeler og ulemper ved forskjellige produksjonsmetoder av hydrogen, og sikkerhetshensyn ved håndtering og lagring. Vi vil også diskutere bransjepraksis, utfordringer, og muligheter for innovasjon og samarbeid.

I tillegg til arrangørene vil du få høre fra Stavanger Havn som kommer til å dele sine perspektiver rundt hydrogen og norske havner, fra Nel Hydrogen som vil ta for seg elektrolyse, og Agri-e som vil snakke om Steam Metan Reforming (SMR/eSMR).

Arrangementet finner sted i NORCE’s lokaler for Risavika Hydrogen Hub (RHH) fra kl. 9:30 til kl. 14:45, og deles opp i to bolker med lunsj.

Bolk 1 starter med en introduksjon av RHH, funding member og intensjonen bak RHH, og en kort oversikt over betydningen av hydrogen som en ren energikilde. Deretter følger en diskusjon om politikk og lokalt behov for hydrogen.

Bolk 2 vil fokusere på de ulike hydrogenproduksjonsmetodene, deres effektivitet, kostnad og miljøhensyn. Vi vil diskutere Steam Metan Reforming (SMR/eSMR), elektrolyse og alternative metoder for hydrogenproduksjon. Vi vil også ta opp hydrogenproduksjonssikkerhet og lagring, og avslutte med en paneldiskusjon av bransjeperspektiver.

DETALJERT PROGRAM

Dørene åpnes for kaffe og mingling kl. 09:00

BOLK 1

09:30 - 11:30

1. Introduksjon av RHH, funding member og intensjonen bak RHH

A. Velkommen og introduksjon til workshopen

a. Velkommen og introduksjon med sikkerhetsbrief v/Hans Kleivdal, NORCE

b. Presentasjon av Energy Transition Norway v/Egil Aanestad

B. Kort oversikt over betydningen av hydrogen som en ren energikilde v/Terje Hauan, Seid

C.    Mål for workshopen

2. Grunnleggende om hydrogenproduksjon v/Audun Aspelund, Lyse

A. Oversikt over hydrogen og dets egenskaper

B. Forklaring av ulike hydrogenproduksjonsmetoder

C. Fordeler og ulemper ved hver produksjonsmetode

11:30 – 12:00 Lunsj

BOLK 2

12:00 – 14:45

3. Steam Metan Reforming (SMR/eSMR) v/Egil Vigdel, Agri-e

A. Forklaring av SMR-prosessen

B. Viktige komponenter og trinn involvert

C. Effektivitet, kostnad og miljøhensyn

D. Kasusstudier og applikasjoner i den virkelige verden

4. Elektrolyse v/Ole Jensen, Nel Hydrogen

A. Oversikt over elektrolyse som hydrogenproduksjonsmetode

B. Ulike typer elektrolyse: alkaliske, polymerelektrolyttmembran (PEM)

    og fastoksidelektrolyseceller (SOEC)

C. Fordeler og utfordringer ved hver elektrolysemetode

D. Aktuelle trender og utviklinger innen elektrolyseteknologi

5. Alternative metoder for hydrogenproduksjon, diskusjon m. publikum v/Terje Hauan, Seid

A. Gassifisering av biomasse

B. Fotoelektrokjemisk (PEC) vannsplitting

C. Biologisk hydrogenproduksjon

D. Metan Pyrolyse, herunder ColdSpark®

E. Komparativ analyse av alternative metoder

13:30 – 13:45 Pause

6. Hydrogenproduksjonssikkerhet og lagring v/Hans Kleivdal, NORCE

A. Sikkerhetshensyn ved hydrogenproduksjon

B. Beste praksis for håndtering og lagring av hydrogen

C. Sikkerhetsforskrifter og retningslinjer

D. Lagringsmuligheter og utfordringer

7. Paneldiskusjon: Bransjeperspektiver v/Aasta Vaaland Veen, Stavanger Havn

A. Panel av eksperter fra hydrogenindustrien v/NORCE, Seid, Lyse og Stavanger Havn

B. Diskusjon om gjeldende bransjepraksis og utfordringer

C. Muligheter for innovasjon og samarbeid

D. Spørsmål og svar med workshopdeltakere

8. Workshop-konklusjon v/Hans Kleivdal, NORCE

A. Oppsummering av nøkkelpunkter som ble dekket under workshopen

    - info om neste workshop 23. august

B. Avslutningsord

Icon of a clock
June 6, 2023 9:00 AM
Icon of a map pin
Energiveien 16, 4056 Tananger