Hvorfor ligger nøkkelen til Norges fremtid som hydrogenprodusent i Risavika?

Hva: Risavika Hydrogen HUB har som formål å teste ut teknologier for produksjon, lagring transport og utnyttelse av hydrogen. Risavika Hydrogen HUB sørger for nødvendig infrastruktur før og etter produksjon av hydrogen, samt kommersialisering av hydrogen- og CO2-verdikjeder.

Hvorfor Risavika Hydrogen HUB?

Risavika har flere fortrinn med tanke på å etablere en hydrogen hub. Lyse har etabler både gass og kraftinfrastruktur. NORCE har etablert forsknings og piloteringsaktiviteter for produksjon og bruk av gass, hydrogen og CO2 på stedet. SEID utvikler en ny produksjonsteknologi for hydrogen og karbon fra gass, og Universitetet i Stavanger er tett på med sine fagmiljøer. Risavika havn vil ha behov for hydrogen til skip og tungtransport. Det er flere store internasjonale energiselskaper i regionen som har et klyngesamarbeid gjennom Energy Transition Norway (ETN).

I denne sesjonen vil deltakere fra UiS, NORCE, ETN, SEID og Lyse fortelle om initiativet og hvorfor dette må realiseres og politikere vil utfordres på rammevilkårene for hydrogen i Norge.

OBS! Påmelding ikke nødvendig. Sign up knappen under tar deg til programoversikten på Arendalsuka.no.

Icon of a clock
August 17, 2023 10:30 AM
Icon of a map pin
Rygerelektra, Arendal sentrum