Hva er Blått Kvantesprang - energi?

Vi har muligheten til å gjøre Norge til et fyrtårn for grønn energi - men for å lykkes kreves det større ambisjoner, høyere tempo og bedre samarbeid. Derfor presenterer vi planene for Blått Kvantesprang – Energi - en ambisiøs og målrettet satsing på å omforme Norges energisystem ved å utnytte havets enorme potensial.

Innovasjonsklyngene Energy Transition Norway og GCE Ocean Technology har gått sammen for å drive denne satsingen fremover med fokus på:

1. Fremtidens Energikilder: Utvikling og implementering av karbonfangst og -lagring (CCUS), havvind, hydrogen og mineralutvinning

2. Omstilling av Petroleumsnæringen: Veien videre for Norges største næring gjennom grønn teknologi og bærekraftige løsninger

I debatten deltar:

Owe Hagesæther, Daglig leder, GCE Ocean Technology (moderator)
Tor Arnesen, Styreleder, Energy Transition Norway
Ståle Kyllingstad, Konsernsjef, IKM Group
Marte Mjøs Persen, Leder, Vestland AP
Torger Reve, Professor Emeritus, BI
Cecilie Sælen, CEO, CCB Subsea

Hvorfor høre på?

- Du får innsikt i vår konkrete forretningsplan og de store, næringsrettede innovasjonsprosjektene vi har i vente
- Du får møte ledende aktører fra industrien, akademia, politikere og andre viktige interessenter som alle deler en felles visjon for en grønn fremtid.
- Du får høre Tor Arnesen og Owe Hagesæther fortelle om hvordan Norge kan lede an i den globale energiomstillingen.

OBS! Arrangementet er gratis, og åpent for alle. Ingen påmelding nødvendig, men det er begrenset med plasser.

Icon of a clock
August 12, 2024 3:00 PM
Icon of a map pin
Rygerelektra, Pollen - Arendal