Fra grønn og lovende pilot til lønnsom bedrift - hvordan skaffe finansiering?

Det skjer mange spennende teknologioverføringer fra olje og gass til andre næringer. Utfordringen for bedriftene som har piloter er å skaffe finansiering for å løfte produktet videre til kommersialiseringsfasen. Hvordan kan vi gjøre dette bedre?

Fem-seks bedrifter gir i løpet av møtet korte presentasjoner av sine piloter - mulighetene de gir - og hvilke utfordringer de har for å ta steget over til lønnsom virksomhet.

Panelet diskuterer rammevilkår for bedriftene, og svarer på konkrete utfordringer bedriftene har i fasen fra pilot til kommersialisering.

Statsraad Lehmkuhls fiskesuppe blir servert til alle som kommer og hører på.

OBS! Påmelding ikke nødvendig. Sign up knappen under tar deg til programoversikten på Arendalsuka.no.

Icon of a clock
August 14, 2023 4:00 PM
Icon of a map pin
Statsraad Lehmkuhl, Arendal sentrum