Fagseminar: EUs EIC Accelerator program

I dette webinaret får du lære mer om EUs EIC Accelerator program som gir finansiering for oppstartsbedrifter og SMB'er. Du får vite mer om hvem kan søke, søkeprosessen og hva dekkes av ordningen.

Fagseminar arrangeres av Oceanopolis i samarbeid med Innovasjon Norge H2020 project - DIH World

Hva er EIC's Accelerator program?

EIC Accelerator støtter små og mellomstore bedrifter, start-ups og spin-outs med å utvikle og skalere banebrytende nye løsninger og produkter. Ordningen er åpen for alle bransjer, men innovasjonen må bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål/ globale samfunnsutfordringer. Det gis prioritet til "deep tech", det vil si en innovasjon eller løsning basert på en krevende teknologisk utvikling eller en vitenskapelig basert oppfinnelse eller oppdagelse. Løsningen/produktet må være pilottestet i et relevant industrielt miljø (TRL 5-7) og pengene fra EIC Accelerator skal bidra til skalering og klargjøring til markedsintroduksjon. EIC ønsker spesielt søknader fra start-ups og SMBer med kvinner i ledelsen.

Støtten som bevilges er betydelig, opptil € 2,5 millioner (70% av totalkostnaden) for innovasjonsutviklingskostnader, inkludert demonstrasjon av teknologien i relevante miljøer, prototyping og demonstrasjon på systemnivå, FoU og testing som kreves for å møte regulatoriske og standardiseringskrav, forvaltning av intellektuell eiendom, og klargjøring for markedsintroduksjon (opptil TRL 9). Bedriften kan også søke aksjekapital i form av direkte egenkapitalinvesteringer eller kvasi-egenkapital som konvertible lån på opptil €15 millioner som forvaltes av EIC Fund for oppskalering og andre relevante kostnader.

De selskapene som kvalifiserer seg får dekket bistand fra en EUs godkjente coach som kan bistå med å utforme hoved-søknaden og møtet med EIC jury. Norge Forskningsråd bidrar med NOK 75 000 til skrivingen av hoved søknaden.

Meld deg på webinaret og lær mer om ordningen.

Program

Presentasjon av DIH World og EDIH Oceanopolis prosjektet v/Anne Grete Ellingsen, Daglig leder Energy&Management AS og prosjekt leder DIH World

Introduksjon til EIC Accelerator Lisbeth Vassaas og Maria Erdal Askim, EU-rådgivere i Innovasjon Norge

Søknads- og evalueringsprosessen for EIC Accelerator

Hva ser evaluator etter?

Hvordan lykkes med søknaden og hvordan kan IN bistå?

EICs jury og coach ordninger v/Anne Grete Ellingsen, Energy&Management AS

Anne Grete deler sine erfaringer som EIC sertifisert jurymedlem og coach

En bedrift deler sine erfaringer

Spørsmål og videre veiledning for bedriftene

Icon of a clock
April 19, 2023 10:00 AM
Icon of a map pin
Webinar