Entry program Offshore Wind

Innovasjon Norge inviterer deg og bedriften din til å lære mer om hvordan dere kan lykkes i offshore wind-markedet. Sammen med Team Norway inviterer de deg til et kurs som består av fysiske workshoper og en digital læringsplattform.

Kurset er gratis.

Statssekretæren og de internasjonale prosjektutviklerne kommer! Vi håper at du også får en anledning til å delta.

Målet med kurset

Målet er å bistå bedrifter med å finne sin løsning for havvindnæringen, som øker verdiskapingen for det enkelte selskap og skaper flere arbeidsplasser i Norge.

På samlingen får du god innføring i en ny læringsplattform for bedrifter som ønsker å finne ut om deres produkter og/eller tjenester er relevante i markedet for havvind. Entry programmet for havvind vil gi deltagerne god og relevant kunnskap og samlingen skal inspirere til videre bruk av verktøyene som tilbys av Innovasjon Norge og samarbeidspartnere.

Deltakere blir på og i etterkant av samlingen koblet med relevante samarbeidspartnere og kontaktpersoner i virkemiddelapparatet, som kan bidra til å øke konkurransekraften deres.

Vi mener det er viktig at nettopp din bedrift deltar, og håper at du kan sørge for at dere er representert denne dagen.

Lenke til programmet

Lenke til digital læringsplattform

Icon of a clock
April 13, 2023 8:30 AM
Icon of a map pin
Finansparken i Christen Tranes gate 35, Stavanger.