Digitalt infomøte om EU-partnerskap for hydrogen

Arrangementet er avsluttet. Du kan laste ned presentasjonen her.

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Stavangerregionens Europakontor, sammen med EU-nettverket Horisont Rogaland og klyngen Energy Transition Norway (ETN) arrangerer tirsdag 7. mars kl. 13.00 - 14.30 et infomøte om EUs hydrogenpartnerskap – Clean Hydrogen Joint Undertaking (JU). Formålet med møtet er å gi relevant informasjon om hvilke muligheter som finnes i partnerskapet for norske bedrifter. Arrangementet er åpent for alle.

Program

Velkommen og kort introduksjon – Edel Bertine Dirdal, EU-rådgiver Rogaland & Agder, Innovasjon Norge

Presentasjon av partnerskapet – Tor Ivar Eikaas, spesialrådgiver, Forskningsrådet

Refleksjoner fra Energy Transition Norway – Kristoffer Moldekleiv, EU-rådgiver, Energy Transition Norway


Clean Hydrogen Joint Undertaking (JU)

Clean Hydrogen Joint Undertaking (JU) er et institusjonelt partnerskap. Medlemmene er både industriaktører, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner. Forskningsrådet deltar i partnerskapets SRG. Utlysninger blir kunngjort på EU-portalen. Partnerskapet har som mål å akselerere utvikling og distribusjon av europeiske rene hydrogenteknologier, og bidra til et bærekraftig, karbonfritt og fullt integrert energisystem. Det skal fokusere på produksjon, distribusjon og lagring av rent hydrogen for å forsyne sektorer som er vanskelige å gjøre karbonfrie, som tungindustri og tunge transportapplikasjoner.

Icon of a clock
March 7, 2023 1:00 PM
Icon of a map pin
Webinar