Lagring av CO₂ på norsk sokkel: Sju lisenser tildelt – hva er planene videre?

Norske myndigheter har tildelt ulike operatørselskaper totalt sju reservoarlisenser for lagring av CO₂ på norsk sokkel, hvorav én (Northern Lights) er på trappene til å komme i drift. Hvordan ligger det an for Northern Lights og de andre lisensene? Medlemmer av Energy Transition Norway er invitert til å delta på dette seminaret, hvor Sokkeldirektoratet og lisenspartnerne gjennomgår status, ambisjoner, utfordringer og behov.

Program:

08:30 - Dørene åpner. Registrering, kaffe og mingling
08:55 - Velkommen

09:00

• Arvid Østhus, Sokkeldirektoratet: «Status og rammer for CO₂-lagring på norsk kontinentalsokkel»
• Linda Ingebrigtsen, Sval Energi: «Status for lisens 007 Trudvang»
• Steinar Kolstø, Wintershall Dea: «Status for lisens 006 Havstjerne og lisens 004 Luna»
• Lars Anders Drange, Horisont Energi: «Status for lisens 003 Polaris, og ambisjonene for Gismarvik CO2 Hub»

10:20 - Pause

10:40

• René Højklint, Equinor: «Status for lisens 002 Smeaheia»
• Jørn-Atle Borsheim, Northern Lights: «Status for lisens 001 Aurora»
• Oddvar Skjæveland, NORCE: «Thermocool – CCS-testsenter på Ullandhaug»

11:45 - Lunsj

Icon of a clock
February 20, 2024 8:30 AM
Icon of a map pin
Innovasjonsparken, Måltidets Hus, "Hos Ingrid"