3 frokostmøter under DNB uka Stavanger og Sandnes

I anledning DNB Uka Stavanger og Sandnes inviterer DNB til frokostseminarer med Loke Marine Minerals, DNB Markets og Beyonder.

Frokostservering fra kl. 08:00 alle dager.

 

Onsdag 31. mai
Kl. 08:00 - 09:00

Frokostseminar: Dyphavsmineraler V/Walter Sognnes CEO i Loke Marine Minerals AS.
Det grønne skiftet vil resultere i en betydelig økning i etterspørselen etter kritiske mineraler, som litium, nikkel, kobber, kobolt og sjeldne jordarter.

Verdens største uutviklede ressurser for mange av disse kritiske mineralene finnes i dyphavsmineraler. Ved å maksimere erfaringsoverføring fra olje- og gassindustrien til havs kombinert med minimalt miljøavtrykk, kan norsk olje- og gassindustri spille en nøkkelrolle i denne nye industrien. Stavanger regionen kan bli en viktig aktør for å ta ut potensialet som ligger i havbunnsmineraler.

Påmelding her: DNB

Torsdag 01. juni   
Kl. 08:00 - 09:00       
 

Frokostseminar: Økonomiske Utsikter v/Helge Hamre i DNB Markets + utdeling av Ringvirningsprisen 2023 i Stavanger

Velkommen til en gjennomgang av norsk og internasjonal økonomi. Hva skjer med renteutviklingen, og hva vil utenlandsferien koste oss med historiens svakeste kronekurs og fortsatt høy inflasjon?

I tillegg vil prisen for Årets Ringvirkningerbedrift i Rogaland bli utdelt.

Påmelding her: DNB

Fredag 02. juni
Kl. 08:00 - 09:00

Frokostseminar: Batterier v/CEO Svein Kvernstuen, Beyonder

Hvor langt er løsningen med lokal batteriproduksjon kommet?

Elektrifisering og lagring er et nødvendig skritt i riktig retning for å avkarbonisere samfunnet vårt. Svein Kvernstuen vil fortelle hvor langt Beyonder er kommet i bedriftens arbeide med batteriproduksjon.

Påmelding her: DNB

Icon of a clock
May 31, 2023 8:00 AM
Icon of a map pin
DNB Stavanger, Haakon VIIs gate 9