TU-podcast: Seid vil gi norsk naturgass nytt liv

Seid AS vil øke verdien av norsk naturgass ved å demontere molekylene til hydrogen og rent karbon

Karianne Skjæveland
Communication Manager
May 9, 2024
Hydrogen
CCUS

Terje Hauan bak medlemsbedriften vår Seid og klyngeprosjektetet vårt Coldspark har blitt intervjuet av Teknisk Ukeblad. Artikkelen under er hentet fra nettsidene deres. Podcastepisoden kan du høre her


En stor andel naturgass fra norsk sokkel eksporteres sørover til Europa. Vi har rett og slett et skikkelig eksportprodukt til kontinentet, der det meste av gassen blir brensel i forbindelse med energiproduksjon.

Selskapet vi snakker med i ukens utgave av Teknisk sett, har en løsning for å dekomponere den verdifulle gassen til hydrogen og rent karbon.

– Gjennom et forskningsprosjekt med Universitetet i Oslo og FFI på Kjeller fikk vi et Eureka-moment, sier teknisk direktør Terje Hauan.

Ikke-termisk plasma

Seid AS har utviklet en metode basert på ikke-termisk plasma. Teknologien aksellererer elektroner til en viss hastighet som «skytes» mot metanmolekylene i gassen. Enden på visa er at CH4 (metan) blir dekomponert til C (karbon) og H2 (hydrogen).

Metoden Seid har utviklet, bruker kun en sjettedel av energien som skal til for alternativ hydrogenproduksjon, som er elektrolyse av vann. Det krever rett og slett mye mer energi å bryte opp vann til bestanddelene hydrogengass og oksygen.  

– Å ta vannmolekylet fra hverandre krever for mye energi. Det er mye lavere energibinding i naturgass enn i vann. Norsk naturgass har dermed en fantastisk mulighet til å bli en kilde til hydrogen med lavt utslipp. I tillegg vil vi få norsk lavkarbon til å bruke i annen produksjon, forklarer Hauan.

– Naturgass er et fantastisk utgangspunkt!

Et påbygg til dagens drift

Prosessen selskapet benytter, er en prosess bygget på selskapets opprinnelige produktspekter, som er å levere rensing av luft industrielt.

– Dette er en påbygging av noe vi har utviklet og solgt i mange år. Nå skal vi bevise at vi får til dette i større skala. Vi produserer allerede i pilotskala og er i prosess med å hente kapital for å skalere opp, bekrefter Hauan.

Dersom Seid klarer å skalere produksjonen av karbon og hydrogen med naturgass som råstoff, vil det ikke bare føre til en mulig verdiøkning av gassen vi i dag eksporterer rått. I tillegg vil den miljøvennlige produksjonen av karbon bli et attraktivt alternativ i det enorme markedet for rent karbon til bruk i alle mulige produkter.

Hør Hauan fortelle om de spennende mulighetene forbundet med Seids nye prosess. Målet er en kommersialisering i løpet av 2025 og 2026.

Seid er for øvrig et firmanavn som på norrøn kan oversettes til magi eller mysterier...

Info for companies

See full document