Trade Mission Canada September: Utvidet påmeldingsfrist

Bli med på Innovasjon Norges Trade Mission Canada program i Halifax 22.09 - 27.09

Karianne Skjæveland
Communication Manager
May 13, 2024
Business

GCE OceanTechnologies og Innovasjon Norge leter etter norske selskaper innen havindustrien som er interessert i Canadiske markedet. Deltakere må hainternasjonale ambisjoner, en eksportstrategi som er forankret istyret, samtressurser og evne til å skalere og svare på markedets behov.

Innovasjon Norge sitt Trade Mission Canada program i Halifax, 22.-27. september 24.

Værobs på kort frist! Ta kontakt med Thea Båtevik i GCE Ocean Technologies innen 31. mai for å melde din interesse.

Info for companies

See full document