Rosenberg Worleys landstrømsanlegg er åpnet

Verftet reduserer klimagassutslipp med 250 tonn CO2 i året.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
June 17, 2022
Climate

16. juni ble snoren klippet for landstrømsanlegget som skal forsyne alle anløp og skip som er inne for kortere opphold på Rosenberg Worley. Anlegget, som er levert av Forus-bedriften Blueday Technology, kommer til å redusere verftets klimagassutslipp med 250 tonn CO2 i året.

De største utslippene til Stavanger kommer fra skipsfarten. Og en stor del av klimautslippene som er knyttet til skipsfarten, kommer fra skip som ligger til kai. Derfor er investering i utvikling av landstrømsprosjekter et viktig steg i retningen av en utslippsfri sjøtransport.

Rosenberg fikk 5,5 millioner kroner i støtte fra Enova for å utvikle landstrømsanlegget i desember 2020. Knut Høiland, forretningsutvikler ved Rosenberg Worley, har ledet prosjektet siden starten i 2018.

– Dette er en viktig dag for oss som nå kan redusere klimagassutslippene fra vårt eget selskap, sa prosjektlederen under åpningen av anlegget i går.

Rosenberg er en svært aktiv aktør i Norwegian Energy Solutions, og eier blant annet et av energiklyngens største industriprosjekter - havvindsprosjektet Flex2power. Dette konseptet skiller seg fra andre havvindskonsepter ved at også selve konstruksjonen vil bidra til å generere energi fra bølger.

Sterkt bidrag til Stavangers klimaambisjoner

En strålende fornøyd næringssjef i Stavanger Kommune, Anne Woie, gratulerte med blomster på vegne av kommunen. Hun er glad for drahjelpen landstrømsprosjektet gir kommunen mot det ambisiøse målet om å kutte klimagassutslippene med 80% innen 2030.

– For å nå målene våre er vi avhengige av å ha med skipsfarten og et næringsliv som står bak, sa hun.

Rosenberg Worley har i gjennomsnitt 300 skip som laster og losser ved verftet på Hundvåg i Stavanger i løpet av et år. Med en reduksjon på 250 tonn utslipp i året går Rosenberg Worley foran som et godt eksempel på hva lokalt næringsliv kan bidra med.

Med et stort samarbeid av aktører og med støtte fra Enova, blir det nå vanligere å koble skip som ligger til kai til landstrøm. Det kutter utslipp, og det reduserer forurensningen.

– Derfor er det så viktig at vi gjør disse investeringene både her og langs resten av kysten, sa tidligere næringsminister Iselin Nybø som klippet snoren foran to av de syv ladestasjonene som nå skal forsyne supplybåtene på verftet med landstrøm.

Fra dieselgeneratorer til landstrøm

Selve anlegget består av to containere som inneholder kraftelektronikken som styrer energioverføringen. Anlegget har tilkoblingsmuligheter som gjør at fire skip kan kobles til samtidig. Totalkapasiteten er 3,4 megawatt, noe som rekker til 4 skip av størrelsen som nå ligger koblet opp mot den ene uttaksstasjonen.

Selv om hovedmotoren slås av når en supplybåt legger til ved en kai, trenger skipet fortsatt strøm til lys, vifter, varme, skjermsystemer og matlaging. Fra i dag av kan dieselgeneratorene altså skrus av.

Ikke bare utskiftingen fra diesel til landstrøm en betydelig klimagevinst. Løsningen bidrar også til å redusere støyen som er forbundet med supplyskipene som ligger til kai.

– Dette er positive nyheter for lokalbefolkningen her på Hundvåg, og ikke minst for personell som jobber på skipet og på verftet, sa Hans Petter Heggebø, daglig leder i Blueday Technology som har levert landstrømsanlegget.

Syv rederier som anløper Rosenbergs kaier har signert avtaler om å bruke landstrøm i steden for diesel på skip som kan bruke landstrøm. Disse har også intensjoner om å tilrettelegge flere skip for å kunne ligge på landstrøm ved verftet.

Info for companies

See full document