Podcast: Vil produsere hydrogen i Nordsjøen

Daglig leder i HydePoint, Elin Steinsland, intervjues av Teknisk Ukeblad om planer for hydrogenproduksjon til havs

Karianne Skjæveland
Communication Manager
November 29, 2023
Hydrogen

- Vi kan produsere hydrogen nær havvindparkene og unngå problemer med lav strømpris samtidig som nettverket blir billigere, sier daglig leder Elin Steinsland i HydePoint, som er et av Energy Transition Norway's klyngeprosjekter, i intervjuet med Teknisk Ukeblad's podcast.

Utdraget nedenfor er hentet fra intervjuet som kan leses i sin helhet på TU.no, eller høres i podcasten Teknisk Sett via denne linken.

Hvorfor sende strømmen til land når prisene er veldig lave? Spesielt hvis vi likevel skal produsere hydrogen? Det er spørsmålene som ligger til grunn for selskapet HydePoint i Stavanger. De vil heller bruke strømmen like ved der den produseres på en plattform ute i havet til å produsere hydrogen. En slik plattform kan både produsere hydrogen og fungere som et utgangspunkt for strømkabelen til land.

Daglig leder Elin Steinsland i HydePoint mener markedet for strøm og for hydrogen passer veldig godt sammen. Når strømprisen er lav, kan man produsere billig hydrogen – og når den er høy, kan man bruke plattformene som substasjoner for å samle kablene fra vindturbinene og sende strømmen til land. Ved å balansere effektivt mellom strøm og hydrogen på denne måten og samtidig fungere som substasjoner, blir kostnadene lave og muliggjør enkelt vedlikehold. Samtidig reduserer løsningen energitapene til et minimum og minker behovet for nettutbygging.

Info for companies

See full document