Planlegger dere å søke SkatteFUNN i 2023?

Garantifristen er 1. september hvis dere skal være sikre på å få skattefradrag i 2023 for godkjent søknad

Karianne Skjæveland
Communication Manager
March 24, 2023
Funding

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter som gir bedrifter mulighet til å føre fradrag for 19 % av utgiftene i et forsknings- og utviklingsprosjekt. For å få en godkjenning må prosjektet oppfylle kravene for å bli definert som FoU i henhold til skatteloven.

Her er link til søknadsområdet hos Forskningsrådet: Send inn søknad

Viktige datoer i SkatteFUNN:

1. mars 2023: Frist for å sende inn årsrapport og sluttrapport

Hvis prosjektet går over flere år, må du levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det.

Alle prosjekter skal også sende inn en sluttrapport når godkjenningsperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden, og oppsummere hvilke aktiviteter dere har gjennomført, hvilke mål dere har nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet.

Forskningsrådet vil ca. medio januar sende melding til bedriften om at års/sluttrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

1 august 2023: SkatteFUNN på nytt søknadssystem

Forskningsrådet i innfører et nytt og enklere søknadssystem for SkatteFUNN fra og med 1. august 2023. Det vil være mulig å benytte gjeldende søknadsskjema frem til nytt søknadssystem blir lansert.

1 september 2023: Garantifrist

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn innen utgangen av 1. september (1. september kl. 23:59), garanterer Forskningsrådet å ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år. For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.

Søknader innsendt etter garantifrist behandles kronologisk etter innsendelsesdato så langt Forskningsrådet har kapasitet.

Info for companies

See full document