Nytt Young Professionals Board i energiomstillingsklyngen

God representasjon i energiomstillingsklyngens nylig konstituerte Young Professionals Board.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
December 2, 2022
No items found.

Det er god representasjon og variasjon i energiomstillingsklyngens nye Young Professionals Board, som ble konstituert 7. november. Medlemmene er likt fordelt mellom bachelor- og masterstudenter ved UiS, og unge profesjonelle fra både operatør- og fornybarselskaper i klyngen. Over halvparten er kvinner.

Den 7.11 ble energiomstillingsklyngens nye Young Professionals Board (YPB) konstituert. De 13 representantene fra akademia og fem av klyngens medlemsbedrifter møttes til første styremøte uken etter.

YPB består av 13 studenter og unge yrkesaktive. Studentene fra UiS har faglig fokus på energi- og petroleumsteknologi, industriell økonomi, og batteri og energiteknologi. De yrkesaktive kommer fra fem av energiklyngens medlemsbedrifter - Shell, Equinor, Vår Energi, Horisont Energi og NORCE.

Styrets ferske leder, 26 år gamle Dan Kandal, skal presentere YPB for klyngens hovedstyre 8. desember. Han er tidligere elektriker og energiingeniør, og begynte i høst på en mastergrad i Industriell Økonomi ved UiS. Dan sier han ser på rollen som YPB-styreleder som en mulighet til å ta fremtiden i egne hender:

– Det blir veldig spennende å få lov til å sitte i samme styrerom som energiomstillingsklyngens hovedstyre. Jeg synes det er spennende å få sjansen til å gi oss unge en stemme, sier Dan.

Han er godt fornøyd med den varierte sammensetningen i YPB-styret, der over halvparten er kvinner, det er lik fordeling mellom master og bachelor, og representanter både fra etablerte olje- og gassoperatører og nyetablerte selskaper. Det gir en god representasjon og variasjon i gruppa.

– YPB virker å være en gjeng som er motivert for å skape spennende arrangementer med de andre linjeforeningene på universitetet for å knytte tettere bånd mellom akademia og klyngens medlemsbedrifter, mener Dan.

Som YPB-leder vil Dan vil bli invitert med inn i klyngens styremøter. Han vil ikke ha stemmerett eller ansvar, men gjennom tale- og forslagsretten vil han ha stor mulighet til å påvirke styrets avgjørelser.

Daglig leder Egil Aanestad er fornøyd med at nytt YPB er på plass.

– Jeg oppfordrer de unge til å benytte sin posisjon til å utfordre energiomstillingklyngens hovedstyre, sier Egil.

Da Energy Transition Norway ble etablert som Norwegian Energy Solutions i 2017, opplevde daglig leder Egil Aanestad frustrasjon blant unge profesjonelle rundt en energibransje som snakket til dem istedenfor med dem.

Dermed ble energiomstillingsklyngens første Young Professional Board opprettet i 2018, for å sikre representasjon fra den kommende generasjonens ledere av energiomstillingen.

YPB-leder Dan mener det vil være verdifullt for klyngen med innspill fra studenter som kan tilby et ferskt blikk på noen av problemstillingene vi står overfor med energiomstillingen.

Det er for tidlig å si noe konkret om hvilke planer gruppen har for neste år, men de har allerede diskutert bedriftsbesøk og bedriftsdag på UiS for studenter. Foreløpig har YPB hatt en sosial bli-kjent-kveld på Stavanger Camping med bra oppmøte.

Info for companies

See full document