Norwegian Energy Solutions rykker opp til Arena Pro

Det innebærer økt finansiering og støtte fra klyngeprogrammet i en periode på fem år.‍

Karianne Skjæveland
Communication Manager
November 15, 2021
Funding

Forfatter: Linda Berg Kjærås

Norwegian Energy Solutions får Arena Pro-status i det nasjonale programmet for næringsklynger fra og med 2022. Det innebærer økt finansiering og støtte fra klyngeprogrammet i en periode på fem år.

–  Dette er en gledens dag. Vi er ydmyke og stolte over tilliten vi har fått ved tildeling av Arena Pro-status. Det vil gi oss en betydelig større løfteevne for tettere og langsiktig oppfølging av våre medlemmer. Nå skal det virkelig bli fart på prosjektsatsinger innen fornybar energiteknologi. Vi skal være en katalysator for utviklingen av hybride energiløsninger, og bidra til å bringe flere norske bedrifter inn i dette markedet. Vi skal også forsterke samarbeidet med andre klynger og øke satsingen internasjonalt, sier Egil Aanestad, daglig leder i Norwegian Energy Solutions.

Det kom inn 14 Arena Pro-søknader til det nasjonale klyngeprogrammet. Norwegian Energy Solutions var en av fire klynger som får Arena Pro-status fra og med 2022. Dette nivået i klyngeprogrammet skal stimulere klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena.

– Med så mange sterke søknader er vi utrolig stolte over å bli tildelt Arena Pro-status. Det ligger et stort ansvar i et slikt opprykk, og vi vil forvalte denne tildelingen på best mulig måte. Klyngens økosystem for innovasjon skal videreutvikles slik at det kommer våre medlemmer og samarbeidspartnere til gode. Gjennom målrettede prosjekter og aktiviteter kan vi nå i enda større grad bidra til at energiomstillingen skjer raskere, sier Tor Arnesen, styreleder i Norwegian Energy Solutions.

Viktig del av regjeringens næringspolitikk

– Dette er en viktig del av regjeringens næringspolitikk for å skape lønnsomme og attraktive jobber i hele landet. Klyngene har stor betydning for bedriftene som deltar og for lokalsamfunnene. Når bedrifter samarbeider på denne måten kan de lettere drive felles forskning og utvikling, og dele kunnskap og kompetanse. Klyngene er gode verktøy for å styrke omstillingsevnen i norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

– Dette er klynger i framtidsrettede næringer som fornybar energi og havbruk som vil bidra til vekst, utvikling og nye arbeidsplasser i hele landet. I år vil også mindre nettverk innen havbruk på Helgeland og helse på Innlandet få tilgang til kompetansen som ligger i eksisterende klynger. Dette er en ny måte å jobbe på og det blir spennende å følge med på resultatene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i samme pressemelding.

Norwegian Innovation Clusters

Det nasjonale klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters, er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd. Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det finnes tre ulike nivåer i klyngeprogrammet: Arena, Arena Pro og GCE. Norwegian Energy Solutions har hatt Arena-status de siste tre årene.

Norwegian Energy Solutions

Norwegian Energy Solutions har over 100 medlemmer som er fordelt på etablerte bedrifter, forskning og utdanning, myndigheter, investorer og gründere. Energiklyngen startet opp i 2018 for å videreutvikle og omstille olje- og gassindustrien inn mot fremtidsrettede og fornybare energiløsninger. Norwegian Energy Solutions sitt formål er å bidra til å bringe verdensledende kompetanse og teknologimiljøer sammen for å øke innovasjonstakten i energiomstillingen. Kjernen i klyngens aktivitet er å iverksette innovative industrielle energiprosjekter.

Info for companies

See full document