NES partner i UiS’ nye senter for bærekraftig energiforskning

- NES blir en nøkkelspiller, sier professor i geovitenskap på UiS, Alejandro Escalona.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
May 2, 2022
CCUS

Energiklyngen NES vil være en nøkkelspiller i arbeidet med å omsette forskningsresultatene fra NCS2030 til kommersialisering, sier professor i geovitenskap på UiS, Alejandro Escalona. Senterlederen jobber nå med å etablere senterets innovasjonskomitè som Norwegian Energy Solutions skal være en del av.

Universitetet i Stavangers nye senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel ble formelt åpnet 1. januar i år.

Det nye senteret for bærekraftig energiforskning skal gi ny kunnskap om områder i undergrunnen, både når det gjelder utvinning av nye ressurser, og hvordan sokkelen kan utnyttes både i overgangen til fornybar energi og til lagring av CO2 fra bruk av fossile energikilder. NCS2030-senteret skal dermed jobbe for en mer helhetlig tilnærming til energieffektiv bruk av undergrunnen på norsk sokkel, og skape en bærekraftig verdikjede fra start til slutt, skriver UiS i denne artikkelen.

25. - 26. april arrangerte NCS2030 den splitter nye energikonferansen Energy Norway. Forskere, norske og internasjonale representanter fra næringslivet og studenter møttes for å diskutere fremtidens bærekraftige energiløsninger på den nye arenaen som skal erstatte IOR-konferansen og det tradisjonelle fokuset på olje og gass.

Nå som konferansen er overstått, jobber professor i geovitenskap på UiS, Alejandro Escalona som skal lede det nye senteret, med å etablere senterets innovasjonskomite som energiklyngen NES skal være en del av.

– Jeg ser på energiklyngen som en nøkkelspiller i arbeidet med å få fortgang i oppdraget med å omsette senterets forskningsresultater til kommersialisering. Dette skal skje gjennom innovasjonsprosjektene som skal kjøres på klyngen, sier senterlederen.

Energiklyngen på sin side er begeistret for at senterets aktiviteter konsentrerer seg om bærekraftig energiproduksjon som kombinerer olje og gass med hydrogen og geotermisk teknologi, samtidig som CO2 skal lagres og brukes i et hybrid system.

Flere av energiklyngens næringsbedrifter som strekker seg fra olje- og gass til rene fornybare bedrifter har deltatt i diskusjonene rundt etableringen av senteret, og viser stor interesse for å delta i prosjektet.

UiS som er vertsinstitusjon har gått sammen med NORCE, Institutt for energiteknikk (IFE) og Universitetet i Bergen for å finne løsninger som maksimerer verdiskapingen av energiressursene på norsk kontinentalsokkel, samtidig som vi når målet om nullutslipp.

De skal også samarbeide med Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo, 13 internasjonale akademiske institusjoner, og Norsk forskerskole i petroleum. Senteret inkluderer sju store energioperatører på norsk sokkel, to større teknologileverandører, samt åtte innovasjonsbedrifter og foreninger som skal sikre høy relevans og samfunnsnytte, forteller UiS i sin artikkel.


Info for companies

See full document