NES på studietur til Brussel

Målet var å bli kjent med EUs nye energistrategier og finansieringsmuligheter for grønne omstillingsprosjekter.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
June 26, 2022
Funding
Event

21. - 22. juni var Norwegian Energy Solutions på studietur i Brussel. 14 representanter fra klyngeadministrasjonen, styret, teknisk komité, nøkkelbedrifter og samarbeidspartnere ble bedre kjent med EUs nye energistrategier, samt europeiske finansieringsmuligheter for grønne omstillingsprosjekter.

Energiklyngen Norwegian Energy Solutions oppdrag er å bidra til å øke tempoet i energiomstillingen gjennom innovative industriprosjekter. De største pengene er å hente i EU, og etter en todagers studietur i Brussel har 14 deltakere fra klyngens administrasjon, styre, tekniske komité, nøkkelbedrifter og samarbeidspartnere fått en bedre forståelse for hvilket mulighetsrom som finnes i EU for norske aktører.

Fokuset for studieturen var Horisont Europa - verdens største forsknings- og innovasjonsfond på drøye 900 milliarder kroner.

– Det er svært viktig for oss for å få NES i posisjon til å hente ut midler fra fremtidige utlysninger innen EU. Studieturen til Brussel var en viktig møteplass for å synliggjøre klyngens mandat i energiomstillingen, sa daglig leder Egil Aanestad om turen.

For å komme i posisjon til utlysningene er det en forutsetning å ha minst to internasjonale partnere i søknaden. Et av målene for turen var derfor å møte med den belgiske innovasjonsklyngen De Blauwe Cluster (Blue Cluster) som blant annet jobber med fornybar energi til havs. De to klyngene ser nå på muligheter for å inngå et formelt partnerskap.

På EUs agenda står tre ting i uthevet skrift akkurat nå: EUs Green Deal, Fit for 55, og RePowerEU.

Green Deal er EUs grønne vekststrategi som skal sørge for et bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Fit for 55 er en pakke lovforslag fra EU-kommisjonen som skal sørge for at EU når klimamålet om minst 55 prosent utslippskutt i 2030. RePowerEU handler om hvordan vi skal erstatte den russiske gassen, og om behovet for alternative energiforsyningskilder.

Det var Stavangerregionens Europakontor i Brussel som var vertskap for studieturen. Direktør Runa Monstad med kolleger bistår til daglig aktører i Rogaland gjennom å tilby veiledning i EUs rammeverk, og å påvirke EU-prosesser som angår næringslivet i Rogaland.

Denne gangen hjalp de NES med organiseringen av programmet for turen, booking av både foredragsholdere, paneldeltakere og bespisning, og ikke minst, organisering av den formelle mottakelsen hos den norske EU-delegasjonen på Norway House tirsdag.

42 personer møtte opp der for å knytte nye kontakter og høre foredrag fra Catharina Silkow-Magny, direktør for «Green Transition and Energy System Integration» i EU-kommisjonen, Rolf Einar Fife, Norges ambassadør til EU, daglig leder i NES Egil Aanestad, og Ulf Rosenberg som er prosjektleder for Energihovedstaden.

I møterommet på Stavangerregionens Europakontor var det Olav Berg i energi- og miljøavdelingen til EFTA-sekretariatet i Brussel, Iben Ringvej Dahl, EU-rådgiver i Innovasjon Norge Brussel, Eirik Lønning, nasjonal ekspert for EU-kommisjonen og Bård Wathne Tveiten, markedsdirektør i SINTEFs Brusselkontor som presenterte.

Her fikk deltakerne lære mer om hva som skjer på EU-nivå akkurat nå, hvordan det tilrettelegges for posisjonering inn mot partnerskap og avtaler, og hvordan det jobbes for tilrettelegging for norsk påvirkning for utlysninger og programmer som Horisont Europa.

Til slutt modererte fungerende leder for Energi Norges Brusselkontor, Jon Erling Fonneløp, en interessant paneldiskusjon mellom vice president EU affairs i Statkraft, Anne Bolle, markedsdirektør i EU forskning og innovasjon SINTEF Ocean, Bård Tveiten, og Claire Richardson fra Norske Shell som sitter i NES’ tekniske komité.

Info for companies

See full document