NES møtte klima- og miljøministeren

Klima- og miljøministeren sier han har stor tro på klyngenes rolle i energiomstillingen.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
August 12, 2022
Climate

– De som tror den grønne omstillingen er satt på vent på grunn av de høye energiprisene, tar feil, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide da han og fylkesordfører Marianne Chesak (AP) møtte NES onsdag. AP-politikerne fikk møte daglig leder og tre av klyngens styremedlemmer - Siri Kalvig, Leif Johan Sevland og Ståle Tungesvik.

Daglig leder Egil Aanestad trakk frem flere pågående fornybare innovasjonsprosjekter i NES-klyngen som eksempler på måten NES jobber for å øke innovasjonstakten i energiomstillingen på.

Et av disse er Go Radical P&A. Prosjektet springer ut fra utfordringen oljeselskapene har foran seg med den massive ryddejobben som kommer i kjølvannet av oljeeventyret. Flere tusen brønner skal stenges ned i Nordsjøen, og per i dag er det med liten og ingen verdiskapning for aktørene på sokkelen. Samtidig utgjør nedstengingen en stor utgiftspost for operatørene og den norske stat – som må ta en stor del av kaken. Disse midlene kunne vært brukt til mye mer verdiskapene aktiviteter innen ny energi utvikling.

NES' Teknisk Komite har gjennomført flere workshoper under Go Radical-prosessen for å identifisere hvordan vi skal kunne halvere tid, kostnader og ikke minst miljøavtrykket forbundet med nedstengingen.

Klyngen er nå klar til å gå inn i fase 2 av P&A-prosjektet, hvor leverandørindustrien skal inkluderes i prosessen parallelt som det jobbes med å hente inn støtte fra virkemiddel-apparatet til videre utvikling av de mest aktuelle løsningene.

Klima- og miljøministeren er glad for at NES går foran og ser på den "ubehagelige sannheten" om nedstengingen av brønnene i Nordsjøen.

Også klyngeprosjektet Flex2powers energiproduserende flytende kombinasjon av vann-, vind-, og bølgekraft, og klyngebedriftene Beyonders energilagringsløsninger, Agri-e's prosessering av biogass og Crust Harvests innovative system for produksjon av geotermisk varme ble lagt frem for AP-politikerne.

Sistnevnte prosjekt som ser på muligheten for å konvertere brønnene i Nordsjøen til geotermisk varme, kan bli en viktig del av løsningen på energikrisen, sa klima- og miljøministeren.

Også fylkesordfører Marianne Chesak sa seg enig i dette, og la til hvor viktig det er at aktører som energiklyngen NES fortsetter å holde fokus på energiomstillingen selv når oljeprisen øker.

Til de som ser mørkt på mulighetene for energiomstillingen nå som oljenæringen går som den suser, hadde klima- og miljøministeren følgende beskjed:

– De som tror at det grønne skiftet er satt på vent, tar feil. Det blir noen omveier, men det kommer til å bli bevilget mye mer penger til energiomstillingen nå, sa han.

– Vi er veldig for klynger, avsluttet klima og miljøminister Espen Barth Eide.

Info for companies

See full document