NES blir Energy Transition Norway

Navnebyttet ble markert på klyngens medlemsmøte under ONS 31.08.2022.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
September 2, 2022
Climate
Event

– Siden oppstart i 2017 har Norwegian Energy Solutions vært i en modningsprosess i forhold til hvilken type prosjekter vi jobber med på klyngen. Med opprykket til Arena Pro-status har vi forpliktet oss til å jobbe med prosjekter som har en positiv klimaeffekt. Derfor er det naturlig at klyngen endrer navn til Energy Transition Norway, sier styreleder Tor Arnesen.

Nytt navn og ny profil tas i bruk 15. september, og nye nettsider lanseres senere i høst.

Ved klyngens etablering i 2017 var det viktig for mange av de store operatørselskapene at klyngen skulle være en energiklynge med fokus både på olje-og gass og fornybar energi. Etter hvert som klyngen har modnet seg er det omstillingen til industrielle fornybare energiløsninger som er klyngens oppdrag. Dette er helt i tråd med føringer fra myndighetene og medlemmene i styret. Vår tekniske komité skal ikke gå i gang med prosjekter uten at de har er en positivklimaeffekt, sier styreleder Tor Arnesen.

Navnebyttet ble markert på klyngens medlemsmøte under ONS 31.08.2022. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, og fungerende ordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken, var til stede og markerte åpningen.

At Energy Transition Norway, eller Norwegian Energy Solutions som dere het ved tildeling, var blant de fire norske klyngene som fikk opprykk til det høyeste nivået i klyngeprogrammet i år, sier noe om hvor sterke vi er på innovasjon og næringsutvikling i regionen vår, sa Sunnanå Hausken.  

Dere går fra et godt navn til et enda bedre navn. Gratulerer og tusen takk for den viktige jobben dere gjør, sa Håkon Haugli.

Han la til at Innovasjon Norge som sammen med Forskningsrådet og Siva har vurdert opprykket, har store forhåpninger til hva klyngen kan få til.

Det nye navnet vårt, Energy Transition Norway, markerer enkelt og greit at vi er energiomstillingsklyngen i Norge. Vi er en sammensatt klynge med 130 medlemmer fra akademia, myndigheter, finans samt små og mellomstore bedrifter som jobber med så mye forskjellig - både både vind, sol, bølgekraft, hydrogen, batteri, CCS, økt utvinning og plugging og nedstengning av brønner, sier kommunikasjonsleder Karianne Skjæveland.

Vår rolle som klynge er å hjelpe disse til å komme sammen med de store operatørene som har konkrete utfordringer med å fortsette å produsere energien samfunnet trenger, og sammen utvikle ny, fornybar energiteknologi som gir lavere utslipp.

Idé- og utviklingsprosessen Energy Transition Norway nå har vært gjennom har vært en grundig og god arbeidsprosess, med solid bistand fra Innovasjon Norge og eksterne byråer. I tillegg til navnebyttet lanseres det også en helt ny profil, med ny logo og nye visuelle elementer, som sammen skal sørge for at Energy Transition Norway’s verdier, kompetanse og profesjonalitet kommer klart og tydelig frem.

Det at logosymbolet har fått et enklere utrykk, representerer profesjonalitet og styrke. De tre sirklene i logoen symboliserer energi og overlappingen mellom kompetanseområdene til våre medlemsbedrifter. Selve bokstavene står i skrifttypen Norway Sans som er utviklet på bestilling av Innovasjon Norge til bruk av markedsføring av norske selskaper i utlandet. Det sier noe om ambisjonen vår på våre medlemmers vegne.

Til tross for nytt navn, ny profil og at klyngen har hatt en solid utvikling de siste årene, understreker Skjæveland at menneskene, tjenestene og fokuset på innovasjon er nøyaktig det samme som det alltid har vært.

Vi skal gjøre alt vi kan for å leve opp til det nye navnet og den nye profilen, samtidig som vi selvfølgelig tar med oss alt det gode som har vært i Norwegian Energy Solutions videre. Totalt sett er vi nå en mer samlet klynge, med større ambisjoner enn noen gang, og vi kommer til å bli langt mer synlig i tiden fremover, både i form av nye nettsider, ny profil og nye prosjekter, sier daglig leder Egil Aanestad.

Info for companies

See full document