Møt Energy Transition Norway på Arendalsuka

Vi setter energiomstilling på agendaen mandag, onsdag og torsdag under vår viktigste næringslivspolitiske festival

Karianne Skjæveland
Communication Manager
June 22, 2023
Climate

Energy Transition Norway skal ha tre spennende arrangementer under årets Arendalsuke hvor vi kommer til å løfte frem energi-teknologi og diskutere hva vi mener må til for å få opp farten på energiomstillingen i Norge. Her er oversikten:

Foto av Rygerelektra: Tom Guldbrandsen, Rødne

1: "Fra grønn og lovende pilot til lønnsom bedrift - hvordan skaffe finansiering?"

Mandag 14. august fra kl. 16:00 - 17:45 på Seilskipet Statsraad Lehmkuhl tar vi opp utfordringene med å skaffe finansiering for pilotprosjekter innen energiomstilling sammen med Offshore Norge, Innovasjon Norge, og en rekke andre energiklynger.

Det skjer mange spennende teknologioverføringer fra olje- og gassindustrien til andre næringer, og dette arrangementet fokuserer på hvordan vi kan forbedre finansieringsmulighetene for å løfte disse produktene videre til kommersialiseringsfasen. Her får du høre korte presentasjoner fra fem-seks selskaper som har utviklet lovende pilotprosjekter, og som nå står overfor utfordringen med å ta steget fra pilot til lønnsom virksomhet.

Et panel av eksperter vil deretter diskutere rammevilkårene for bedriftene og gi konkrete svar på utfordringene de møter i fasen fra pilot til kommersialisering, og det er vår styreleder Tor Arnesen som leder paneldebatten.

Her er link til arrangementet på Arendalsuka.no.

2: "Økt tempo i energiomstillingen - er Superklynge et godt verktøy?"

Onsdag 16. august fra kl. 16:30 - 17:30 på Rygerelektra bygger vi videre på spørsmålet vi stilte i fjor - nemlig hvordan landets energiklynger kan bidra til å øke tempoet i energiomstillingen? I Norge har vi flere næringsklynger som bygger på lokale konkurransefortrinn, og vi ser at andre land har tatt skrittet videre og opprettet superklynger, som med større kraft kan bidra til å hjelpe medlemsbedrifter med økt eksport og grønne løsninger.

Spørsmålet vi stiller i år er om det ikke er på tide at Norge følger etter, eller om vi skal vi la bedrifter fra andre nasjoner ta ledelsen?

Dette arrangementet inviterer deg til å delta i en paneldebatt med sentrale politikere og næringslivsledere, der vår styreleder Tor Arnesen tar opp nettopp denne problemstillingen.

Her er link til arrangementet på Arendalsuka.no

3."Hvorfor ligger nøkkelen til Norges fremtid som energiprodusent i Risavika?"

Torsdag 17. august fra kl. 10:30 - 11:30 på Rygerelektra avslutter vi vårt bidrag til diskusjonene på Arendasluka med å presentere planene for utviklingen av Risavika Hydrogen Hub i Stavanger. Risavika Hydrogen Hub har som formål å teste ut nye teknologier for produksjon, lagring, transport og utnyttelse av hydrogen, og vil bidra til nødvendig infrastruktur for hydrogenproduksjon og kommersialisering av hydrogen- og CO2-verdikjeder i Norge.

Under dette arrangementet vil representanter fra UiS, NORCE, ETN, SEID og Lyse fortelle om initiativet og hvorfor det er så viktig å realisere det. Politikere vil bli utfordret på rammene for hydrogen i Norge, og diskusjonen vil belyse hvorfor akkurat Risavika kan være nøkkelen til Norges fremtid som hydrogenprodusent.

Her er link til arrangementet på Arendalsuka.no

Vi har bestilt godt vær og ser frem til å møte deg i Arendal etter sommeren!

Fra fjordårets debatt på Rygerelektra hvor vi diskuterte vi hvordan energiklyngene i Norge kan bidra til å øke tempoet i energiomstillingen. Foto: Marius Johnsen, Næringsforeningen i Stavanger.

Info for companies

See full document