Medlemsbedrifter samarbeider om produksjon av karbonnøytral ammoniakk

Vår Energi inngår samarbeid med Equinor og Horisont Energi.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
December 10, 2021
Hydrogen
CCUS

Forfatter: Linda Berg Kjærås

- Prosjektet kan bli et viktig steg for å nå våre ambisiøse klimamål og til omstilling i en mer karbonnøytral retning. Samtidig er vi som ressurseier opptatt av god ressursforvaltning og verdiskaping i regionen, sier Bjørn Thore Ribesen, VP feltutvikling og prosjekter i Vår Energi i en pressemelding fra selskapet.

Samarbeidsavtalen bygger videre på Horisont Energi sitt konsept The Barents Blue Project. Prosjektet kan innebære at gassressursene i Alke og Goliat føres til land i Hammerfest via rørledning. Der vil naturgassen omdannes til karbonnøytral blå ammoniakk ved at CO2 renses og lagres i egnede reservoarer under havbunnen i Barentshavet. Avtalen innebærer at partnerskapet sammen modner fram en teknisk og kommersiell løsning. Dette vil legge grunnlaget for eventuelle videre studier og en eventuell investerings-beslutning, opplyses det i pressemeldingen fra Vår Energi.

- Denne avtalen betyr at vi nå går videre i Barents Blue-prosjektet med to industrielle partnere som har en sterk lokal tilstedeværelse. De har et langsiktig perspektiv og tar med seg omfattende erfaring fra store og komplekse tekniske prosjekter. Dette er et stort skritt fremover for Barents Blue, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi i en egen pressemelding.

Info for companies

See full document