Mange spennende møter og aktiviteter på ONS

Energiklyngen fikk god oppmerksomhet under årets energimesse.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
September 7, 2022
Event

Med statsministerbesøk på standen, markering av opprykk til Arena Pro-status, navnebytte, ONS+ arrangementer og forretningsmøter ble det et begivenhetsrikt ONS for Norwegian Energy Solutions.

Statsminister Jonas Gahr Støre viste stor interesse for flere klyngeprosjekter innen utvikling av fornybare energiløsninger. Han fikk i tillegg presentert P&A-prosjektet Go Radical P&A som har som målsetning å halvere kostnader, tid og utslipp forbundet med plugging og nedstenging av brønner på norsk sokkel.

Foruten å presentere prosjektet for statsministeren, fikk daglig leder i klyngen Egil Aanestad presentert klyngeprosjekter for Mari Sundli Tveit, administrerende direktør hos Norges Forskningsråd da hun var på omvisning på messeområdet.

Tilbakemeldingene fra begge var klar: Myndighetene skal bidra til å realisere prosjekter som vil spare AS Norge for store utgifter samt lede transformasjonsprosessen til fornybare energiløsninger.

Medlemsbedrifter fikk eksponert seg på standen

30-40 forskere og medlemsbedrifter fikk benytte seg av møterommet på fellesstanden til NES, Validé, og havvindselskapet Skjoldblad kostnadsfritt under messen. Dette muliggjorde eksponering for forretningsforbindelser, og flere aktuelle besøkende.

Standens roterende bar fungerte godt som samtalestarter, og standen vår var å se både på TV2-nyhetene og på Dagsrevyen i perioden 29.08 - 01.09.

Navnebytte og markering av opprykk til Arena Pro-status

Fra 15. september skal Norwegian Energy Solutions hete Energy Transition Norway. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, og fungerende ordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken sto for den formelle markeringen av navnebyttet som ble slått sammen med en noe forsinket feiring av klyngens opprykk til Arena Pro - det høyeste nivået i Innovasjon Norges klyngeprogram.

NES er en av fire norske klynger som fikk Arena Pro-status i det nasjonale programmet for næringsklynger fra og med 2022. Det innebærer økt finansiering og støtte fra klyngeprogrammet i en periode på fem år.

Styreleder i klyngen, Tor Arnesen, inviterte til debatt rundt spørsmålet som har blitt et gjennomgangstema på klyngens arrangementer i sommer: "Hvordan landets energiklynger kan bidra til å øke tempoet i energiomstillingen?"

Under markeringen i Stavanger Forum var det Håkon Haugli, Helene Urth fra Energy Cluster Denmark, Claire Richardson i Norske Shell og Svein Kvernstuen i Beyonder, og Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne som for mange er kjent som det norske klyngeprogrammets "far" som diskuterte temaet.

På klyngens kveldsarrangement under ONS+ diskuterte Hadia Tajik og Iselin Nybø temaet som også ble diskutert under årets Arendalsuke (saken fortsetter under bildene).

Møte med Wintershall DEA og TotalEnergies

Daglig leder i klyngen Egil Aanestad møtte med flere internasjonale selskaper og klynger som vil komme medlemsbedriftene våre til gode. Agri-e, NORCE, Seid, Hydrophilic og WellIntercept fikk presentere sine teknologiprosjekter for syv representanter fra Wintershall Dea.

Åtte personer fra F&U-avdelingen i TotalEnergies ønsket en presentasjon av klyngen og funksjonen til teknisk komité, der TotalEnergies er representert. Selskapets utfordringer i møte med energiomstillingen har vært presentert for klyngens medlemmer tidligere, der medlemmene har kommet opp med forslag på løsninger.

Møtte to australske energiklynger

Under ONS fikk Egil Aanestad sett nærmere på globale samarbeidsmuligheter med CODA (Centre of Decommissioning Australia) og NERA (National Energy Resources Australia).

Norske og australske myndigheter har sammenfallende utfordringer med plugging og nedstenging av brønner og utbygging av geotermisk energiproduksjon og havvind, og på bakgrunn av disse synergiene utformes det nå planer om formelle klynge-til-klynge samarbeid.


Info for companies

See full document