Klargjør pilotanlegg for bærekraftig hydrogenproduksjon

To energiløsninger skal testes i pilot.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
September 22, 2021
Hydrogen
CCUS

Tekst: Linda Berg Kjærås

Nå tester Agri-e sin første energiløsning som videreforedler biogass og naturgass til hydrogen og CO2 i en simulator. Fra desember skal løsning demonstreres i et pilotanlegg ved Risavika Gas Centre. Flere aktører i markedet har allerede meldt sin interesse.

– Vi er klare for markedet med den første løsningen vår som videreforedler biogass og naturgass til hydrogen og CO2. Vi er blitt invitert til bordet av potensielle kunder. Noe som beviser at det vi jobber med er riktig. Vi har tenkt hele verdikjeder siden starten, altså fra biogass helt ut til kunder for hydrogen og CO2, sier en fornøyd prosjektansvarlig Kjell Husabø i Agri-e.

– Vi har vært bevisste fra dag en at vi må tenke helhetlig og langt utfor kjerneområdet vårt. Hadde vi ikke gjort det hadde vi ikke kommet noen vei, sier daglig leder Egil Vigdel.

I det topp moderne kontorlandskapet FOMO Works i Sandnes er tempoet høyt for tiden for medlemsbedriften vår Agri-e. Teamet på fire er på oppløpssiden før pilotanlegget deres skal stå klart i desember. – Vi får også hjelp av fire dyktige konsulenter og deres selskaper som alle er lokale aktører innenfor olje- og gassektoren, sier Vigdel.

– I løpet av våren og sommeren har vi fått kontroll på teknologien, leveransene og kan vise til gode resultater ved simuleringer, noe som gir oss et fantastisk grunnlag for kommende tester av piloten. Av den grunn har vi nå en trygghet til å kunne gå ut til markedet med mulighet for leveranser, sier Husabø.

To energiløsninger skal testes i pilot

Agri-e sitt konsept er et energisystem som benytter biogass og naturgass som energitilførsel. Av biogassen og naturgassen produseres hydrogen, elektrisk strøm og varme. Prosessen resulterer også i ren CO2, ferdig fanget.

– Vi vil teste to energiløsninger i pilot. Den første løsningen er foredling av biogass og naturgass til hydrogen og CO2. I den andre løsningen inkluderes også strøm og varmeproduksjon ifra enheten. Løsning nummer to er noe mer kompleks, der vi ser mulige spin-offs som vi mener har et veldig stort potensial, forklarer Husabø.

Testing av pilotanlegg i Risavika vil vare i seks måneder. Det vil også bli brukt som et demonstrasjonsanlegg ut mot markedet.

Bruksområder for hydrogen og CO2

– Vi har behov for hydrogen innenfor mange verdikjeder som transport, industri og hydrogenlagring. Grønn CO2 kan brukes innen områder som matproduksjon, kjøling, prosessindustri og algeproduksjon, sier Husabø.

Desentralisert ren energiproduksjon i nærheten av forbruker

Agri-e fokuserer på desentraliserte løsninger med energiproduksjon i nærheten av forbrukeren, med andre ord kortreist energi.

– Systemene våre er skalerbare, så tenk på det som et «LEGO-system». Det vil si at du kan sette det opp avhengig av tilgangen på biogass og naturgass, og behovet for energileveranse i form av hydrogen og strøm. Dersom kunden har behov for det kan det eventuelt utvides med flere moduler senere. Med vårt konsept kan vi vokse i takt med behovet i samfunnet, forklarer Vigdel.

Det å kunne gjøre biogass og naturgass til en viktig del av elektrifiseringen av samfunnet tror selskapet er rette veien å gå.

– Da får man energiformer som er rene i bruk, et absolutt nullutslipp. Den teknologien vi har vil også gi en større energieffektivitet enn dagens løsninger og større mulighet til fleksibilitet i energiutnyttelsen. Dette er løsninger som går på tvers av sektorer og sikrer også en større forsyningssikkerhet og stabilitet i kraftnettet, sier Husabø.

– I fremtiden vil eksempelvis lastebiler og båter gå på hydrogen. Vi kan produsere hydrogen i en mindre skala til en konkurransedyktig pris i forhold til andre teknologier. Vi kan løfte verdien på biogassen fordi vi produserer noe som er mer verdt, og som det vil være etterspørsel etter, med null utslipp, sier Vigdel.

En hektisk høst i vente

– Vi jobber for fullt med piloten. Men har også begynt å se på muligheter for fullskalaprosjekt og kommersialisering basert på flere henvendelser fra markedet. Nå er vi i full gang med å bygge opp et underlag for kapitalinnhenting for vekst, industrialisering og et internasjonalt marked. Det blir en hektisk tid fremover, det er de begge enige om.

Info for companies

See full document