Innovasjonssamlinger innen havenergi og hydrogen

Samlingene har vært et samarbeid mellom Norwegian Energy Solutions og EY.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
March 23, 2021
Offshore wind
Hydrogen

Tekst: Linda Berg Kjærås

I høst og vinter har Norwegian Energy Solutions i samarbeid med EY gjennomført innovasjonssamlinger for å stimulere til flere innovasjonsidéer innen fornybare og bærekraftige energiløsninger. Tilbakemeldingene har vært gode.

– Samlingene har gitt deltakere innsikt i markeds- og aktørbildet globalt, nasjonalt og regionalt, og lagt til rette for gode diskusjoner på tvers av selskaper og industrier. De har også skapt en kobling mellom selskap i ulike deler av verdikjeden for havenergi og hydrogen. Vi ser frem til å planlegge et nytt program for høsten 2021, sier daglig leder i NES Egil Aanestad.

Gode diskusjoner gir muligheter for nytenkning

I oktober i fjor var det kick-off for NES sine fornybar innovasjonsgrupper i DNB Arena. Siden har det vært gjennomført workshop for havenergi og innovasjonssamling med tema hydrogen.  11. mars ble arbeidet i innovasjonsgruppene oppsummert. De tre siste samlingene ble gjennomført digitalt.

– Noe av det kjekke er at vi gjennom samlingene har truffet kjente og erfarne folk fra olje- og gassbransjen, som nå har snudd seg rundt og sett muligheter for å delta med nytenkning inn i nye områder. Det vitner om at vi i Rogaland både er kapable og ikke minst villige til å ta fatt på morgendagens utfordringer. Like spennende skulle det vært å se og høre mer til nye aktører, og at yngre krefter kommer frem. Jeg tror at det er avgjørende for regionen at alle, både nye og gamle, spiller på lag fremover. De eldre har erfart og lært, og de yngre kan bidra med friske tanker og nye ideer. Regionen har vist før at den evner å omstille seg, om man bare klarer å skape gode miljøer. Men med omstilling må vi også, som det er blitt sagt i samlingene, minne oss selv på at det «nye» (grønne) ikke betyr «slutten» på det «gamle» (olje- og gass). Dette er områder som både vil og må gå hånd i hånd fremover, sier daglig leder Reid Skjærpe i Aarbakke Innovation.

– Å sette representanter fra ulike bedrifter og teknologier sammen for å diskutere omkring teknologiutvikling og innovasjon fører ofte til bedre løsninger og nye samarbeidskonstellasjoner. Dette er basert på erfaring fra blant annet NES sine innovasjonsseminarer. Man lærer av hverandre og man knytter nye kontakter, sier Business Specialist Knut Høiland i Rosenberg Worley AS.

Info for companies

See full document