Idéjakten til Fornybar Vest fortsetter

24. mars var det ett år siden idéjaktprosjektet Fornybar Vest gikk av stabelen i Innovasjonsparken i Stavanger.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
April 4, 2022
No items found.

24. mars var det ett år siden idéjaktprosjektet Fornybar Vest gikk av stabelen i Innovasjonsparken i Stavanger. Vi tok en prat med prosjektleder Ole Jørgen Engelsvoll for å høre hvordan prosjektutvalget bestående av Validé, Connect Vest og energiklyngen Norwegian Energy Solutions ligger an i jakten på de gode ideene som skal bidra til det grønne skiftet i olje- og gassbransjen.

– Vi skal bidra i arbeidet med å få hele regionen til å snu, sier Engelsvoll, som eller at utgangspunktet for prosjektet var oljekrisens oljepris på 40 - 50 dollar fatet før pandemien. Kloke hoder på tvers av bransjen knadde på spørsmålet om hvordan vi sikrer at kompetansen fra oljeindustrien blir tatt i bruk i forbindelse med det grønne skiftet.

Utgangspunktet for Fornybar Vest var et ønske fra innovasjonsselskapet Validés side om å identifisere potensialet for nye grønne prosjekter og forretningsmodeller som allerede finnes i de etablerte selskapene i regionen, men som ikke plukkes opp og videreutvikles fordi de faller utenfor bedriftenes kjernevirksomhet.

Engelsvoll, som er forretningsutvikler i Validé, fikk med seg Connect Vest og energiklyngen Norwegian Energy Solutions på laget, og startet det systematiske arbeidet med å banke på dører, invitere seg selv inn i møterommene, og finne frem til ideene som har potensiale for videreutvikling gjennom prosjektet Fornybar Vest.

Det er Sparebanken Vest / Agenda Vestland som finansierer prosjektet.

– I løpet av første prosjektår har vi hatt 87 møter hos like mange bedrifter i Rogaland. Foreløpig har vi samlet 40 - 50 ideer, sier Engelsvoll som regner med at flere ideer kommer i etterkant av første bedriftsbesøk.

For noen bedrifter har gjerne allerede en god idé som har ligger klar i skuffen. Den må bare tas frem, holdes opp mot lyset og man må vurdere hvilket potensial som ligger i den. Hos andre bedrifter handler første møte om plante et frø, lete etter de gode synergiene og å sette i gang en prosess:

–Ideer må jo modnes. Når vi har første møte med en bedrift, så sitter de ikke nødvendigvis klar med den gode ideen. Men elementene ligger der, og de trenger en sparringspartner. Da vi må ha en videre dialog, sier Engelsvoll.

Og når de finner en god idé, kartlegger de hva som er behovet videre for at den kan utvikles til et større prosjekt eller ny bedrift. Prosjektlederen forklarer at Fornybar Vests oppgave ikke er å gjøre hele jobben med etablering av nye selskaper, men å få til gode synergier rundt etableringen. Og at de kan bidra til å skaffe finansiering hvis det er behov for det.

Det ultimate målet med Fornybar Vest er at prosjektet skal resultere i 30 – 40 spin-offs i form av nye bedrifter eller større industriprosjekter i løpet av de neste 3 årene.

Konfidensielle spin-offs

Ett år inn i prosjektperioden er det enda for tidlig å si noe konkret om hva Fornybar Vest har resultert i. Likevel kan Engelsvoll røpe at en stor aktør innen stålbearbeiding i regionen, sammen med en leverandørbedrift, ser forretningsmuligheter i forbindelse med EUs taksonomi. Industrien får et behov for å dokumentere CO2-avtrykket på produksjon og leveranser, og i den forbindelse ser han konturene av den første bedriften som kommer ut av prosjektet.

–En stor fordel for leverandøren i dette tilfellet er at de gjennom Fornybar Vest har fått kontakt med selskapet som blir en krevende kunde fra dag én, slik at de får hele verdikjeden. Synergien for selskapene som leverer tjenestene til dette selskapet, er at de utvikler noe som kan leveres til flere kunder.

Et annet eksempel er et boreselskap som undersøker om teknologien deres kan brukes til geotermisk boring. Gjennom prosjektet har de fått en oversikt over hvilke aktører som allerede jobber med dette i Europa, slik at man eventuelt kan mobilisere til et større forsknings- og utviklingsprosjekt. I dette tilfellet ble også masterstudenter ved UiS koblet på for å analysere hvilke forretningsmodeller som kan være aktuelle.  

Gode synergier finnes overalt

Skulle et bedriftsmøte ikke resultere i noen spin-off, kobler Engelsvoll den sammen med relevante aktører. For gode synergier finnes over alt, bare man har et trent øye, og et godt nettverk.

– Jeg forsøker alltid å levere et eller annet av verdi til bedriftene vi er inne og besøker, sier Ole Jørgen Engelsvoll.

Prosjektlederen har blant annet mobilisert for en masteroppgave rundt kvalitetssikringsanalyser rundt hydrogen, LNG og ammoniakk for et rederi.

En annen bedrift som allerede var i gang med å etablere et datterselskap, hadde behov for en sparringspartner i investeringsprosessen. De ble satt i kontakt med finansavdelingen i Validé, og fikk hjelp til det praktiske rundt strategi og kontrakter.

Et tredje eksempel er en tradisjonell oljeserviceleverandør som skal begynne med produksjon av subseakabler. De trengte en kabel å teste ut det nye systemet som skal predikere og lokalisere brudd, og fikk kontakt med en kraftleverandør som kunne ordne kabelen de trengte for å teste teknologien sin i praksis.

Slik det ser ut nå, er det 5 - 10 prosjekter på Fornybar Vest som er aktive. Fokuset i året som kommer blir å fortsette med flere møter, og følge opp det som er kommet ut fra år én. De griper fatt i det som har potensiale, og følger det videre til det på et tidspunkt materialiseres i en bedrift eller et prosjekt.

Fleksibel oppfølging av prosjektene

Prosjektutvalget bestående av Validé, Norwegian Energy Solutions og Connect Vest møtes jevnlig for å gå igjennom hvilke av ideene de har samlet inn til nå som skal følges videre opp. Hvordan ideen skal videreforedles, avhenger av hvor moden idéen er på nåværende tidspunkt.

–Det kan være springbrettprogrammet til Connect Vest, eller inkubatoren til Validé. Prosjekter som er modne nok, legges frem til Teknisk Komité i energiklyngen Norwegian Energy Solutions. Denne komiteen består av potensielle sluttbrukere av produktene prosjektet skal resultere i. Prosjektene som ikke er modne nok til å nå gjennom dette nåløyet, må utredes videre. Da ser vi på om det kan være patenteringsmuligheter, eller mer omfattende ting de trenger hjelp til.

Utover bedriftsmøtene som er hovedsubstansen i prosjektet, jobber de med å skape bedre forståelse for virkemiddelapparatet i forhold til det grønne skiftet. Det er ingen tvil om at det er mange gode ideer der ute, og at Fornybar Vest-utvalget har nok å henge fingene i.


Info for companies

See full document