Idéjakt i energibransjen etter grønne løsninger

Fornybar Vest er et initiativ for å skape nye grønne arbeidsplasser på skuldrene av vår olje- og gassindustri.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
April 21, 2021
No items found.

Tekst: Linda Berg Kjærås

Hvor skal «det grønne skiftet» komme fra? – Fornybar Vest er et initiativ for å skape nye grønne arbeidsplasser på skuldrene av vår olje- og gassindustri. Nå skal bransjen støvsuges for ideer, sier Ole Jørgen Engelsvoll prosjektleder og forretningsutvikler i innovasjonsselskapet Validé.

Det er Agenda Vestlandet, en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest, som gjør denne satsningen mulig.

- Vestlandet har bygd opp en olje- og gassindustri i verdensklasse. Den kompetansen og internasjonale erfaringen menneskene i disse selskapene innehar, spiller en nøkkelrolle for Vestlandets grønne omstilling. Nettopp derfor støtter vi dette prosjektet, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konsernsjef i Sparebanken Vest.

Norwegian Energy Solutions, Innovasjonsselskapet Validé, investornettverket Connect Vest tar nå et felles krafttak for energibransjen. Agenda Vestlandet følger opp med inntil 5 millioner kroner i prosjektmidler.

Startskuddet har gått

24. mars var det kick-off for Fornybar Vest, i Innovasjonspark Stavanger. Det betyr startskuddet for mer enn 150 besøk hos energibedrifter og forskningsmiljø på Vestlandet. Det ambisiøse målet er:

  • høste 300-400 ideer
  • modne ca 75 prosjekter
  • etablere 40 nye bedrifter, enten som egne AS eller som nye løsninger i etablerte industribedrifter.

Prosjektleder er Ole Jørgen Engelsvoll, forretningsutvikler i Validé. Teamet består av Jorunn Sætre, energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES), Dag Sindre K. Idsal, Connect Vest og Terje Handeland og Jon Trygve Kjerstad, forretningsutviklere i Validé.

Hvorfor idéjakt i energiindustrien?

- Erfaring viser at nye, grønne idéer finnes i etablerte bedrifter, men at de blir liggende fordi de ikke passer inn i bedriftenes strategiske kjerne,eller at det kan være vanskelig å allokere ressurser til aktiviteter utenfor bedriften, sier Ole Jørgen Engelsvoll.

Fornybar Vest skal høste disse ideene, bidra med fart, nettverk og kompetanse samt identifisere mulig prosjektfinansiering.

Idéjakten starter nå, og skal gå over tre år. Teamet fra Validé, Norwegian Energy Solutions  og Connect Vest håper å bli invitert inn på pauserom, sjefskontor og til innovasjonsavdelinger. Målet er å hente «spinn outs» av idéer eller «spinne inn» idéer/patenter til industrien fra forskningsmiljøene og/eller fra andre gründere i regionen.

I tillegg vil initiativet knyttes til aktiviteter og workshops som skal inspirere industrien til nye innovasjonsprosjekter i omstillingen til fornybare og bærekraftige energiløsninger.

- Vi samler nå krefter fra miljø som har solid bransjekunnskap, som har mangeårig kompetanse på kommersialisering av ideer i tidlig fase og som har tillitsvekkende og kompetent nettverk av folk som ønsker å bidra, sier Engelsvoll.

Hva er det med Vestlandet?

Fornybar Vest har sitt utspring i og er til for vestlandsindustrien.

- Vestlandet har både kapital og høy kompetanse, og har tidligere vist evne til omstilling. Erfaring med gründerskap er sterk innen tradisjonelle bransjer på Vestlandet, og det er gode forutsetninger for å lykkes i den praktiske og løsningsorienterte industrikulturen som Vestlandet så ofte skilter med, sier Engelsvoll.

Connect Vest legger hele sin egen breiside til. Mange i investornettverket har sitt utspring og kompetanse fra den forrige store energi-innovasjonsbølgen i industrien på Vestlandet.

Prosjektdeltakerne

Validé: Innovasjonsselskap med fokus på tidlig fase forretningsutvikling

Anerkjent partner som utvikler idéer sammen med gründere og FoU-institusjoner til kommersielle selskap Omfattende nettverk innen industri og næringsliv, spesielt innen olje- og gassektoren. 20 år lang historie. 25 ansatte (PhD, MSc) Lokalisert i Stavanger, Haugesundregionen, Jæren og Dalane, men arbeider med idéer nasjonalt.

Connect Vest: skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor bærekraftige rammer. De har jobbet med innovasjon, gründere og vekstbedrifter siden 2001 der nedslagsfeltet er Rogaland og Vestland fylker. Connect har 200 medlemsbedrifter og 85 tidligfaseinvestorer i sitt nettverk. De er en non-profit organisasjon som finansierer arbeidet sitt gjennom offentlige midler, partneravtaler og medlemsavgifter.

Norwegian Energy Solutions: Energiklynge som består av over 100 aktører fra industrien, startups, forskning og utdanning, finans og det offentlige. NES skal lede omstillingsprosesser i utvikling av lavutslipps- og fornybare energiløsninger. Klyngens ambisjon er å bringe verdensledende kompetanse og teknologimiljøer sammen for å øke innovasjonstakten i energiskiftet. Klyngen er i dag en katalysator for iverksettelse av innovative industrielle energiprosjekter.


Ta gjerne kontakt med:

Ole Jørgen Engelsvoll, Validé, prosjektleder FornybarVest

E-post ole@valide.no  

Tlf: 93 40 12 94

Dag Sindre K. Idsal, Connect Vest

E-post dsi@connectvest.no  

Tlf 40 64 63 83  

Jorunn Sætre, Norwegian Energy Solutions

E-post jorunn.saetre@energycluster.no  

Tlf: 95 20 12 46  

Siren Sundland, Sparebanken Vest

E-post: siren.sundland@spv.no

Tlf: 975 42 727

Info for companies

See full document