Hydrogenworkshop 1/3 ble en suksess

En super kickstart på hydrogenworkshopserien til energiklyngen Norwegian Energy Solutions gikk av stabelen i går.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
April 21, 2022
No items found.

En super kickstart på hydrogenworkshopserien til energiklyngen Norwegian Energy Solutions gikk av stabelen i går. Til og med Ingrid Espelid smilte bredt fra møteromsveggen «Hos Ingrid» i det som tidligere Måltidets Hus – tilsynelatende godt fornøyd med at hydrogen vil ha langt flere bruksområder enn i matproduksjonen vår fremover.

Daglig leder i NES, Egil Aanestad, og prosjektleder i NES, Jorunn Sætre, ønsket 56 fremoverlente deltakere velkommen før Anne-Mette Hilmen, avdelingsdirektør i OED satte startskuddet for tematikken med en presentasjon av regjeringens perspektiver for hydrogen.

Klyngerådgiver Arne Borgersen fra Innovasjon Norge fortalte hva slags ambisjoner Norge har til internasjonaliseringen av hydrogen, med spesielt fokus på Tyskland som kommer til å blir vårt viktigste eksportmarked for blått, og senere grønt, hydrogen.

Verdens reneste blåe hydrogen kommer til å komme fra Norge, det kunne seniorrådgiver for lavkarbonløsninger i Equinor, David Grainger, fortelle oss. Han støttet seg dermed til klyngerådgiveren, som mente at de store kontraktene med Tyskland er innen rekkevidde for de fremmøtte ettersom regjeringen definerer hydrogen som en «high potential opportunities» for eksportprogrammet til Innovasjon Norge som bærer samme navn.

Forretningsutvikler Jostein Tegle i Norske Shell forklarte at Norges konkurransefortrinn, i tillegg til at vi vil være «milevis innenfor EUs taksonomi» med det laveste karbonavtrykket på verdensbasis på blått hydrogen, er at vi kan produsere store volum, bruke eksisterende infrastruktur til transport, og at vi blir konkurransedyktige på pris den dagen gassprisene går tilbake til normalen.

Daglig leder i Horisont Energi, Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen (som i forrige uke ble en av de første norske aktørene som fikk tildelt konsesjon for karbonlagring i Barentshavet) stemte i og kalte karbonlagring på sokkelen for «Offshore 2.0 i grønn drakt». Han snakket om hvordan taksonomien definerer det grønne markedet: Gjennom vårt rene hydrogen vil vi få bedre tilgang på kunder, finansiering og statsstøtte.

Kristian Stapnes, VP Services & Development fra NorSea Group gjorde omfanget av hydrogenbehovet langs norskekysten konkret for de fremmøtte i sin presentasjon: Hydrogen skal distribueres gjennom base- og logistikkselskapets eksisterende infrastruktur som nå bygges om til hydrogen-huber, for å fuele de henholdsvis 10.000 og 100.000 tilløpene selskapet har av skip og trailere i året.

Daglig leder i Agri-e, Egil Vigdel, kom med gledelige nyheter om at pilotanlegget for bærekraftig hydrogenproduksjon fra biogass og naturgass endelig er klart for demonstrasjon i Risavika, og Gunnar Gauthun fortalte om det nye, grønne industrieventyret i Sauda - Iverson e-Fuels produksjonsanlegg for grønn ammoniakk.

Sjefsforsker i NORCE, Fionn Iversen, fortalte hvordan HyValue – Norwegian Centre for Hydrogen Research - skal forske på hva som kan være bærekraftige verdikjeder for produksjon og bruk av hydrogen.

Energiklyngens EU-rådgiver Kristoffer Moldekleiv avrundet første del av workshopserien med å informere om veien videre med halvdagsworkshopener 10. og 11. mai, der målet er å danne en prosjektgruppe og se nærmere på hvilken vinkling man skal ta og hvilke EU-utlysninger man kan søke på.

Men før den tid var det duket for en bedre middag på Cin Cin i Stavanger Sentrum i går kveld. 20 workshopdeltakere kunne skåle for at EU øremerker 300 millioner Euro til EU-prosjekter på hydrogen, og rakk å bli flere hakk bedre kjent i uformelle omgivelser før slagplaner skal legges i runde 2. og 3. av workshopserien den 10. og 11. mai.  


Info for companies

See full document