Håper turen til Jordan blir starten på et videre samarbeid

NES-delegasjon har vært på tur i Jordan.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
March 6, 2020
Geothermal

Tekst: Kirsti Sømme

– Det har vært en fantastisk tur. Utbyttet vi i Crust Harvest fikk kan nesten ikke beskrives, sier en entusiastisk Steinar Haga etter at han og resten av NES-delegasjonen er tilbake etter travle dager i Jordan.

– Før turen hadde vi i Crust Harvest et håp om at fremtidig klyngeprosjekt kunne føre til at vi får gjennomført et pilotprosjekt for å teste ut vår teknologi for geotermisk energi. Nå har vi fått kontakter i Jordan som stiller til rådighet de geotermiske ressursene som er nødvendige, sier Steinar Haga.

Minister viste stor interesse

Han ble på turen kontaktet av Jordans minister for energi og mineralressurser, Hala Adel Zawati, som var svært interessert i å lære med om Crust Harvests teknologi og la til rette for møte med leder for National Petroleum Company i Jordan, Mohammed Khasawneh.

– Det ble klart at Jordan vil stille til rådighet de geotermiske ressursene som er nødvendige for å få til et norsk-jordansk pilotprosjekt med Crust Harvest sin teknologi. Nå er det en større jobb som må gjøres her hjemme, sier Haga.

Jordan har geotermiske ressurser, men for at samarbeidsprosjektet skal kunne realiseres må gründerbedriften Crust Harvest få med seg andre aktører i klyngen på et samarbeid.

– Det er et prosjekt i klyngens ånd, og fra jordanske myndigheter er det et klart ønske om å få realisert dette, sier Haga.

Næringslivsdelegasjon

Steinar Haga utgjorde sammen med Egil Vigdel fra Agri-e, Lars Helge Helvig fra Norsk Vind og styreleder Tor Endresen NES-delegasjonen som onsdag kom hjem etter å ha deltatt på et offisielt statsbesøk i Jordan. Med på turen var også Solenergiklyngen og Oslo Cancer Cluster, representanter fra turisme og sjømatindustrien, samt flere NGO-er. Delegasjonen ble ledet av det norske kongeparet, utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).

– NES er i stand til og ønsker å etablere et samarbeid med Jordan. Vi kommer til å følge opp kontaktene vi har skaffet oss, og kommer til å følge opp og se på mer konkrete prosjekter som kan være aktuelle for bedriftene, sier styreleder Tor Arnesen.

I tillegg til verdien av å ha knyttet kontakt med Edama, et nettverk for selskaper innen energisektoren i Jordan, trekker Arnesen frem det at NES ble invitert sammen med Solenergiklyngen og kunne etablere gode relasjoner med dem og Innovasjon Norge.

– Vi fikk også vist frem overfor våre sentrale politikere og minstre at det er et næringsliv med sterk vilje og evne til å produsere mer ren energi i klyngen, sier Arnesen.

Besøkte forskningssenter

Egil Vigdel fra Agri-E opplevde stor interesse for bedriftens teknologi.Blant annet kan det være aktuelt å legge til rette for et biogassanlegg i tilknytning til Sahara Forest Project, et norskstøttet veksthusprosjekt i Jordan.

De norske gjestene besøkte også et forskningssenter.

– Lederen av senteret ønsket å ha videre kontakt med oss fordi senteret driver en del forskning innen industriell bioteknologi. I tillegg var vi i kontakt med CEO i et ingeniørselskap som hadde flere kunder som ønsket å utnytte biogass.

Lars Helge Helvig fra Norsk Vind og Valinor fikk også knyttet kontakter i Jordan som er interessert i videre samarbeid. I Jordan kommer i dag det meste av kraften fra fossilt drivstoff, men sol- og vindkraft er billigere.

– Sol og vind kan i kombinasjon til en viss grad utfylle hverandre, men Jordan har en utfordring med kapasiteten på nettet, sier Helvig.

Han syntes også det var veldig fruktbart å få tettere kontakt med Solenergiklyngen.

Info for companies

See full document