Gode og grønne industri-ideer vokser med FornybarVest

Jan Helge Strømnes og Bjørn Grønning er idemakere med flere startup-selskaper i porteføljen.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
June 1, 2022
Climate

Strømprissjokket i vinter lærte nordmenn at det er penger å spare på å styre strømforbruket. Selskapet Baseline AS bistår nettselskap, strøm- og fjernvarmeleverandører med å planlegge driften smartere og gi kundene informasjon om forbruket sitt, framover i tid. Det sparer både penger og klima.

Tekst: Hilde Garlid, Validé

Jan Helge Strømnes og Bjørn Grønning er idemakere med flere startup-selskaper i porteføljen. Felles for flere av dem er at det handler om smarte IT-løsninger i kombinasjon med strøm. Da duoen hørte om prosjektet FornybarVest i april 2021, som høster grønne ideer fra etablert industri, tok de kontakt. De hadde nemlig en ny, energisparende idé. Og timingen var god.

Da strømkrisen materialiserte seg høsten 2021, var de klare med en sky-tjeneste som samler data og bruker statistikk fra flere og ulike kilder til å kalkulere hvordan du og jeg kommer til å skru strømforbruket vårt opp og ned. Den kunnskapen er gull for strømleverandører som til nå har vært mer overlatt til å anslå og gjette kundenes forbruk.

Strømkameratene

- Vi er sammen om selskapet Balcoo, som også server strømselskaper. Etter deltakelse på Validé sitt scale-up program, ITSA Growth, vinteren 2020-2021, fikk vi mentorhjelp til å se på Balcoo sine forretningsplaner. Ideen til Baseline dukket opp i april 2021 og har modnet og blitt modellert i løpet av høsten, sier Jan Helge Strømnes.

Ideen fra Strømnes og Grønning var en av de aller første som dukket opp hos FornybarVest etter kick-off´en 24.mars 2021. Med støtte fra SparebankenVest, og i samarbeid med energiklyngen NES og investornettverket ConnectVest, skal FornybarVest støvsuger industrien for gode, grønne energiideer. Ole Jørgen Engesvoll, forretningsutvikler i Validé, er prosjektleder, og den som besøker flest industribedrifter og drøfter ideer med ansatte og ledere.

Koblingsboks

I november var selskapet Baseline etablert og i februar var 5 millioner i startkapital sikret etter flere investorsamtaler i løpet av høsten.

-De innledende idediskusjonene med FornybarVest var uvurderlig viktige. Åpenheten for ideer, den ufarlige samtalen og gode samtalepartneren, de nyttige koblingene til navn og selskaper som vi ikke har selv, er utrolig viktig for oss i tidlig fase. Vi fikk blant annet investeringsteamet til Validé til å se på casen vår uten at det kostet oss noe. Av dem fikk vi hjelp til å sortere tankene, fordeler og ulemper med ulike investormodeller. Vi fikk bruke nettverket til Validé, sier Strømnes og Grønning.

-Et viktig oppdrag for FornybarVest er å være en nyttig koblingboks; enten det er ide som trenger industri og kontakter, eller det er industri som trenger akademia eller andre type partnere. Til nå har vi hatt over 80 møter med alt fra store, internasjonale industriaktører i Rogaland til ferske startups med flunkende ferske ideer. Vi bistår der vi kan; noe smått, noe stort og til nå har vi Vi har samet rundt 50 ideer, og koblet ca 20 av dem til andre partnere, sier Ole Jørgen Engelsvoll.

Det grønne skiftet

Det virker logisk og fornuftig å hente kompetanse og ideer til den helt nødvendige energitransformasjonen fra vår egen energibransje. Det er disse dørene som Fornybar Vest skal banke på, i Rogaland og Vestland.

-Erfaring viser at nye, grønne idéer finnes i etablerte bedrifter, men at de ofte blir liggende fordi de ikke passer inn i bedriftenes strategiske kjerne, eller at det kan være vanskelig å allokere ressurser til aktiviteter utenfor kjernevirksomheten, sier Ole Jørgen Engelsvoll.

Fornybar Vest skal høste disse ideene, bidra med fart, nettverk og kompetanse samt identifisere mulig prosjektfinansiering.

Det er Agenda Vestlandet, en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest, som gjør denne satsningen mulig.

- Vestlandet har bygd opp en olje og gass-industri i verdensklasse. Den kompetansen og internasjonale erfaringen menneskene i disse selskapene innehar, spiller en nøkkelrolle for Vestlandets grønne omstilling. Nettopp derfor støtter vi dette prosjektet, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konsernsjef i Sparebanken Vest.

Info for companies

See full document