Fra gründer til investor med klimaperspektiv

Norsk Vind har bygget seg opp som stor vindaktør og fornybar-investor gjennom selskapet Valinor.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
July 9, 2020
Investment

Tekst: Kirsti Sømme

– Det startet med at en kompis hadde vært på sykkeltur i Danmark og sett vindmøllene der, og han mente at dette burde vi satse på. Sammen startet vi Norsk Vind i 1996, forteller Lars Helge Helvig.

Norsk Vind og Valinor er to av NES medlemsbedrifter. Bak begge står Lars Helge Helvig, gründeren som startet med en luftig vind-idé, og som med hele familien med på laget har bygget seg opp som stor vindaktør og fornybar-investor gjennom selskapet Valinor.

Det første prosjektet til Norsk Vind, var en liten mølle utenfor Murmansk i Russland i 2001. Vindmøllen ble oppført i samarbeid med blant annet Naturvernforbundet og flere enkeltpersoner. I 2002 skilte de to gründerne bak Norsk Vind lag, og Helvig drev selskapet videre sammen med familien. Både hans far, hans kone Stine Lise Kvalsund Helvig, og etter hvert også de fem barna ble engasjert i bedriften.

– Fra starten og til og med byggingen av vindmøllene på Høg Jæren brukte vi veldig mye tid på å bygge prosjektportefølje med tanke på at, selv om det ikke var lønnsomt da, så ville vi være rustet for det om vindenergi ble mer lønnsomt.

Det at Norsk Vind fikk komme i gang med Høg Jæren-prosjektet i 2008-2009, med støtte fra Enova, var avgjørende for selskapet.

– Det er begrenset hvor mange år du kan overleve som lite selskap uten å ta inn eksterne investorer dersom aktiviteten ikke er lønnsom, slår Helvig fast.

Etter Høg Jæren fulgte flere år med prosjektutvikling. Mange ventet på el-sertifikatsystemet og det ble tatt få investeringsbeslutninger. I 2013-2014 begynte det å løsne i forhold til lønnsomhet. Kostnadene per produsert kWh vindkraft hadde gått ned, og etterspørselen økte.

Siden da har Norsk Vind realisert og bygget en rekke prosjekter. Mye har vært av egen portefølje, men selskapet har også kjøpt flere konsesjoner fra andre.

Fra eierselskap til investeringsselskap

Valinor var eierselskapet til Norsk Vind AS frem til selskapet begynte å realisere sine vindprosjekter.

– I 2014 begynte vi å gjøre en vurdering av hva vi skulle bruke selskapet til og hva vi skulle bruke overskuddet til. Klimatrusselen er den største trusselen vi står overfor, og hele familien er genuint opptatt av dette med klima. Fornybar energi, infrastruktur og akvakultur er de områdene Valinor investerer i. Havbruk er valgt ut fordi jordbruk på land, også her i Norge, blir mer krevende på grunn av klimaendringer og ekstremvær. Vi tror havbruk vil spille en stadig viktigere rolle i forhold til matproduksjon, sier Helvig.

Investeringsselskapet Valinor går typisk inn i tidligfaseselskap. Noen gang er Valinor selv med på å starte selskapene, andre ganger er de med på å finansiere dem.

– Vi definerer oss som aktive eiere, og ønsker en andel og rolle som gjør at vi kan ha innflytelse i de selskapene vi investerer i. En del identifiserer vi selv, men vi får også mange spennende henvendelser.

Gründerbakgrunn gir «stayer-evne»

Lars Helge Helvig innrømmer at han lett lar seg begeistre. Både av teknologi og konsepter, men også engasjerte folk.

– Samtidig er det viktig å kunne sortere dette på en god måte. Det blir litt strenge prioriteringer, og av og til må vi si nei til ting vi kunne tenkt oss å bli med på dersom vi hadde nok likviditet.

På spørsmål om hans egen gründerbakgrunn har betydning for arbeidet han gjør som styreleder og eier i Valinor, svarer han:

– Det tror jeg. Det har nok noe med innstillingen å gjøre, i det at en vet at det er et tøft liv å være gründer. I lange perioder lever gründerne fra hånd til munn. Det er avgjørende å ha lang horisont og stayer-evne. Jeg tror nok det har betydd noe når vi har investert i ting. Det er flere selskaper der vi har fått råd om at «nok er nok», innrømmer han.

Et eksempel er selskapet ZAPTEC, hvor Valinor har vært med å finansiere helt siden starten til tross for at de ble anbefalt å trekke seg ut. ZAPTEC har i dag stor suksess med ladesystemer for elbiler for hjemme- og proffmarkedet i både Norge og utland.

– I dag går ZAPTEC så det suser, og vi er fantastisk glade for at vi fortsatte og er stolte av selskapet og de som jobber der, innrømmer han.

Energi, infrastruktur og hav

Kapital fra landbasert vindkraft har muliggjort Valinor sine investeringer.

– 90 prosent av avkastningen fra Norsk Vind går til reinvestering i fornybar energi, infrastruktur og havbruk for en bedre fremtid gjennom Valinor, sier Lars Helge Helvig.

I dag er det flere selskaper i Valinor sin portefølje som arbeider med fornybar energi. Selskapet Norsk Solar bygger større solparker i fremvoksende markeder og har blant annet prosjekter i Ukraina og Pakistan.

Sustain Solar er et annet eksempel, som leverer modulbaserte containerløsninger med fornybar energiproduksjon for avsidesliggende lokasjoner i Afrika. Containerne skaffer elektrisitet og annet nødvendig utstyr som vannpumper eller kjølerom til landsbyer, helsestasjoner, små sykehus og skoler.

I tillegg har Valinor investert i to teknologiutviklingsselskaper innenfor havvind, Amon og Blue Wind.

I forlengelse av de bærekraftige investeringene er også infrastruktur et satsingsområde.

Norsk e-Fuel skal lage syntetisk drivstoff for flyindustrien ved å benytte fornybar energi, vann og fanget CO2. Selskapet vil inkludere karbonfangst som suger ut CO2 direkte fra lufta for å skape et nytt karbonkretsløp som gjør elektrobrenselet klimanøytralt.

Ut over høsten skal det jobbes med detaljprosjektering av pilotanlegget på Herøya som etter planen skal ha byggestart andre halvår i 2021. Fem år senere skal det første stor-skala produksjonsanlegget kunne bidra med nok syntetisk flydrivstoff til å halvere utslippene til de fem største innenlandsrutene i Norge.

Selskapet CealTech har vært i Valinors portefølje i seks år og regnes som Norges ledende kompetansehus for grafén-nanomateriale. I samarbeid med California Institute of Technology har de en patentert produksjonsmetode for ren grafén med ekstremt høy overflate. CealTech har opparbeidet seg en spisskompetanse for å tilby kunder kommersielle produktløsninger.

– Vi har veldig tro på dette og har finansiert det i mange år. Jeg regner med at det blir break even i høst. 2020-tallet blir tiåret der grafen for alvor begynner å gjøre seg gjeldende i en del produkter. Det har et stort potensial, mener Lars Helge Helvig.

Grafen kan brukes som forsterkning i for eksempel polymer, gummi og glassfiber, og det kan benyttes til rustbeskyttelse, i batterier og solceller.

For tre år siden tok Valinor et strategisk valg om å satse på Norsk havbruk.

Valinor er aktivt involvert i selskaper som utvikler lukkede anlegg og løsninger som åpner for en mer miljøvennlig matproduksjon i eksisterende- og nye havområder.

– Vi er med i tre konsepter innen havbruk, FishGLOBE, Viewpoint Spidercage og Viewpoint Seafarm. ICON Systems, var det første selskapet Valinor investerte i innen havbruk. I dag leverer de oppdrettssystemer (IT) for de øvrige selskapene. De har gått fra å levere produkter til oljeindustrien og over til havbruk, forteller Helvig.

Støtte fra familie

Selv er han utdannet petroleumsingeniør, før livets vendinger førte ham via vindenergi til å bli investor i fornybar energi, infrastruktur og havbruk. Hele veien har familien vært med.

– Det hadde ikke gått å gjøre noe slikt uten at jeg hadde fra fått full støtte fra Stine Lise og familien. Vi levde i mange år på hennes inntekt før vindprosjektene gav avkastning, forteller Lars Helge.

Stine Lise Kvalsund Helvig er sykepleier og døvetolk av yrke. Familiens fem barn har også vært med på utviklingen fra gründerselskapet Norsk Vind Energi til Norsk Vind og investeringsselskapet Valinor.

I dag jobber en av sønnene i Norsk Vind og en i Valinor. En svigerdatter jobber også i Norsk Vind. Helt siden barnsben av, har de vært med på å bære vindmålerutstyr til potensielle nye vindkraft-områder når familien har vært ute på tur.

– Valinor har investert i 18-20 forskjellige selskaper, og det er inntektene fra vindkraften som har gjort dette mulig. Det er vi veldig takknemlige for. Nå ser vi at også andre selskaper begynner å komme i en posisjon der de kan gi utbytte.

Nyttig klyngemedlemskap

Både Norsk Vind og Valinor er medlemmer i NES. Lars Helge Helvig forteller at klyngemedlemskapet har vært veldig nyttig og viktig i forhold til å bygge videre på nettverk og relasjoner. Det gir ham og Valinor tilgang på nye idéer, kontakter og mulige investeringsobjekter.

– Hvis vi kan være med på å stimulere andre slik at vi samlet sett kan få ytterligere fortgang på endringen fra fossilt til fornybart, så er det veldig positivt, sier han.

Info for companies

See full document