Flex2power presenterte for kanadisk nullutslippsprosjekt

Siste uken i november fikk energiomstillingsklyngen besøk fra Kanada.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
December 21, 2022
Climate

Siste uken i november fikk energiomstillingsklyngen besøk fra Kanada. Representantene fra The Net Zero Project, som jobber mot en nullutslippsvisjon for Newfoundland og Labrador, var på studietur i Norge for å la seg inspirere av norske energiomstillings-initiativer. Knut Høiland i Rosenberg presenterte det flytende havvindkonseptet Flex2Power for delegasjonen.

Energiomstillingsklyngen er alltid på utkikk etter globale partnere for sine medlemmer for å kunne integrere global ekspertise og initiere samarbeidsprosjekter i større skala. Derfor inviterte daglig leder Egil Aanestad prosjektleder Kristopher Drodge og innovation lead Michelle Lethbridge i The Net Zero Project til møte i Innovasjonsparken siste dagen i november.

De kanadiske gjestene var interessert i å forstå hvordan den norske energiomstillingsklyngen jobber med sine partnere i klyngeprosjekter, og å lære om klyngens tilnærming til industrielle samarbeidsprosjekter.

Knut Høiland fra Rosenberg Worley AS, som nylig fikk bevilget 5,4 millioner kroner fra Ulla-Førrefondet for utvikling av piloten til sitt Flex2power-konsept, presenterte sin fleksible installasjon som skal produsere fornybar energi fra vind, bølger og sol.

Konseptet, som bruker kun 16% av arealet av sammenlignbare konsepter som er under utvikling, var svært interessant for The Net Zero Project, ettersom flytende løsninger har vært hovedfokuset for offshore wind i Kanada.

Delegatene uttrykte interesse for å følge opp i etterkant for muligheter for samarbeid på vegne av sine partnere EnergyNL, Econext og OILCO.

Info for companies

See full document