Flex2power får 5,4 millioner fra Ulla-Førrefondet

23. november fikk Rosenberg Worley AS bevilget 5,4 millioner kroner til sitt Flex2power-konsept.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
November 23, 2022
Offshore wind

23. november fikk Rosenberg Worley AS bevilget 5,4 millioner kroner til sitt Flex2power-konsept som skal produsere fornybar energi fra vind, bølger og sol på en flytende, fleksibel installasjon offshore. Selskapet får årets største tildeling fra Ulla-Førrefondet, og har fått god bistand fra Energy Transition Norway i søknadsprosessen.

Til Ulla-Førrefondets utlysning i 2022 ble det sendt inn 27 søknader og søkt om over 180 millioner kroner til prosjekter som blant annet omfatter grønn omstilling av næringsliv i Rogaland. Rosenberg Worley var en av seks som fikk innvilget sin søknad, og støttes med 5,4 millioner kroner av fondet.

Med den summen får prosjektet den største tildelingen fra fondet i 2022, og støtten som er innvilget til pilotanlegget for Flex2power tilsvarer halvparten av prosjektets totale budsjett på 10,8 millioner kroner.

Kvaliteten på søknadene er ifølge Ulla-Førrefondet samlet sett svært høy dette året. Det har vært en hovedvekt av søknader relatert til havindustrien og fornybar energiproduksjon.

Bedre arealeffektivitet og lavere kostpris

Flex2power-konseptet skal produsere fornybar energi fra vind, bølger og sol på en flytende installasjon offshore. Den flytende installasjonen er fleksibel, og teknologien utnytter blant annet bevegelsen til de ulike delene til å produsere energi ved hjelp av et hydraulikksystem.

Se 3-minutters videoen som forklarer konseptet

– Ved å fange energi fra flere kilder på samme fundament oppnås en svært god arealeffektivitet, sier prosjektleder hos Rosenberg Worley, Knut Høiland.

Konseptet benytter kun 16 % av havarealet i forhold til alternative havvindskonsepter. Kostpris på strøm fra Flex2power-piloten er 55 øre/kWt, som er lavt sammenlignet med det generelle estimatet for flytende havvind på norsk sokkel på 110 øre/kWt.

Ifølge Høiland vil Flex2power-konseptet vil også ha et betydelig lavere CO2-fotavtrykk fra produksjonen enn andre konsepter som planlegges for flytende havvind.

– Konstruksjonen er betraktelig lettere, og vil med sin arealeffektivitet stå seg veldig godt med hensyn til eventuelle interessekonflikter med for eksempel fiskerinæringen, forklarer Flex2power-prosjektlederen.

Stort potensiale for lokal verdiskapning

Mange av leverandørene til det flytende konseptet kan komme fra Rogaland. IKM på Sola leverer bølgeenergisystemet, Øglænd System på Øksnevad leverer gangveier og infrastruktur for elektro og hydraulikk, mens Nøste AS på Bryne leverer fundament i spesialbetong, for å nevne tre sentrale komponenter i konseptet.

I et industrialiseringsperspektiv planlegges serieproduksjon ved Windworks Jelsa. Den eneste produktet som på sikt må importeres fra utlandet, er vindturbinen.

– Lykkes Rosenberg med pilotanlegget, og beviser og demonstrerer at kostnad, og energiproduksjon blir som planlagt, vil konseptet ha et stort verdiskapningspotensiale i Rogaland, sier Høiland.

Potensielt gjennombrudd for havvind globalt

Energiomstillingsklyngen Energy Transition Norway har vært med gjennom hele søknadsprosessen, gjennom både å tipse om Ulla-Førrefondet, og assistere i selve søknadsskrivingen.

– Flex2power er et potensielt gjennombrudd for havvind globalt, og er et prosjekt energiomstillingsklyngen har heiet på fra dag én, sier daglig leder i Energy Transition Norway, Egil Aanestad. Klyngen er tilfreds med at Flex2power nå har fått midler til å videreutvikle dette konseptet, og mener tildelingen er god, riktig og viktig.

– Vi er glade for at vi har kunnet bidratt med å få inn midler gjennom Ulla-Førrefondet, og håper tildelingen kan være en døråpner for mer investeringer i dette prosjektet, avslutter klyngelederen.

Info for companies

See full document