Exedra med fullskala test på Ullrigg

Exedra testet sitt nye WIC-verktøy for verifisering av brønnbarrierer ved hjelp av sporingsgass på Ullrigg.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
October 13, 2020
P&A

Tekst: Kirsti Sømme

I slutten av september testet Exedra sitt nye WIC-verktøy for verifisering av brønnbarrierer ved hjelp av sporingsgass på Ullrigg. Det knytter seg store forventninger til prosjektet.

Det nye WIC (Well Integrity Check) verktøyet ble demonstrert ved NORCE sin Ullrigg 28. og 29. september. Målet med testen var å demonstrere WIC-verktøyets funksjonalitet i brønnen, å demonstrere topside deteksjon av gass som utløses downhole, samt å demonstrere integrering av WIC-tool med Hydrawell Annular Integrity Test tool (AIT).

– Gjennom testene får vi dokumentasjon på at verktøyet vårt har oppført seg slik vi forventer at det skal oppføre seg, og foreløpig ser resultatene gode ut, sa en fornøyd Bernt Pedersen da testen var godt i gang.

Da var både Tron Helgesen fra WintershallDea og Johan Kverneland fra Total på besøk for å få mer innsikt i testene og utvikling av verktøyet. I tillegg til de tre fra Exedra og to fra Hydrowell, var fire fra Ullrigg, to fra MultiDesign Engineering og en container med måleutstyr og to ansatte fra Geolog International til stede under testen.

Exedra hadde også leid inn et filmcrew for å dokumentere aktiviteten slik at også interessenter, som ikke kunne være til stede, i ettertid kan få innblikk i testen.

– Det å bruke sporingsgass til å sjekke om en brønnbarriere er tett, er en direkte metode. Du ser hvorvidt atomer og molekyler beveger seg fra A til B, sier Bernt Pedersen.

Denne metoden for verifisering er ikke tidligere benyttet for olje- og gassbrønner. I dag finnes det ingen kostnadseffektiv og rask metode for å teste «i riktig flow-retning» og bak flere fóringsrør.

– Vi tror jo at hvis vi på en enkel og rask måte kan verifisere at en barriere er helt tett ved hjelp av  vår teknologi, så vil det kunne gi aksept for bruk av nye og mer effektive metoder for plugging av brønner, sier Bernt Pedersen.

Info for companies

See full document