Crust Harvest søker partnere til pilotprosjekt i Jordan

Jordanske myndigheter ønsker seg en totalpakke på grønt hydrogen og ammoniakk i tillegg til geotermisk energi.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
December 23, 2022
Geothermal
Hydrogen
Investment

Jordanske myndigheter ønsker seg en «totalpakke-løsning» som inneholder grønn hydrogenproduksjon eller ammoniakkproduksjon basert på geotermisk energi, forteller Steinar Haga i Crust Harvest etter det eksklusive møtet med jordanske myndigheter på Gran Hotel i Oslo, 30. november.

30. november 2022 inviterte energiminister Dr. Muawieh Khalid Radaideh og miljøminister Dr. Saleh Ali Hamed Al-Kharabsheh i Jordan, deres delegasjoner, den jordanske ambassadøren til Norge og den norske ambassadøren til Jordan, Crust Harvest til eksklusivt møte på Gran Hotel i Oslo.

Møtet var en oppfølging etter et første møte i 2020, da det norske kongehuset hadde med seg en næringslivsdelegasjon til Jordan. Energy Transition Norway var representert i delegeasjonen, og Crust Harvest fra Stavanger var ett av tre selskaper som fikk presenterere sine fornybare energiløsninger for jordanske myndigheter.

Da daværende energiminister i Jordan, Eng. Hala Adel Zawati fikk høre om norske planer om geotermisk energiproduksjon med CO2, fattet hun umiddelbar interesse for å delta i prosjektet.

Det arabiske landet, som offisielt heter Det hasjimittiske kongeriket Jordan, har nemlig spesielt gode forutsetninger for geotermisk energiproduksjon. Men tradisjonell geotermisk energiproduksjon som brukes i verden i dag, bruker vann i prosessen. Det gjør det uaktuelt for et av verdens tørreste land å utnytte de fantastiske geotermiske ressursene de har, forklarer Steinar Haga, styreleder og partner i Crust Harvest.

Hensikten med oppfølgingsmøtet var å få en oppdatering på hvordan gründerselskapet ligger an med sammenstillingen av den norske konstellasjonen i samarbeidsprosjektet.

Man hadde i utgangspunktet satt av 45 minutter til samtalene, men de potensielle samarbeidspartnerne reiste seg fra møtebordet først etter nærmere to timer.

– Vi hadde mye å snakke om, hvor omfattende prosjektet skal være, Jordansk bidrag, feed-in tariff og power purchase agreement. Det var et veldig godt møte på veldig høyt nivå, sier Steinar Haga.

Jordans energiminister bekreftet interessen for at pilotprosjektet legges til Jordan, og at den arabiske staten skal stille med geotermiske ressurser i form av forlatte brønner, vederlagsfritt i prosjektet gjennom National Petroleum Company - Jordans svar på Equinor.

Energiministeren ba om at et industrielt samarbeid nå etableres på norsk side, slik at samarbeidet med Jordan gjennom Crust Harvest og energiomstillingsklyngen kan settes i gang. På Jordansk side er det allerede etablert en teknologisk og industriell partner i prosjektet.

Steinar Haga påpekte at det forventes 50% offentlig finansiering. Den private delen av finansieringen må derfor på plass først, samtidig som at den industrielle delen av aktørene som skal hentes i Energy Transition Norways økosystem, også må på plass.

– Jordanske myndigheter bekreftet også at de i tillegg til geotermisk energi, ønsker seg en «totalpakke-løsning» som også inneholder grønn hydrogenproduksjon eller ammoniakkproduksjon basert på geotermisk energi, forklarer Steinar.

Ønsker å komme i kontakt med hydrogen- og ammoniakkselskaper

Crust Harvest kan jo ikke ta på seg et hydrogenanlegg eller en ammoniakkfabrikk, det kan vi ingenting om. Vi leverer energi. Men det er den totale pakken Jordan vil ha, så nå er vi er interessert i å komme i kontakt med andre bedrifter i den forbindelse, sier Steinar Haga.

Crust Harvests prosjekt er høyaktuelt også her til lands sett i lys av de 5000 brønnene som i løpet av de neste tiårene skal stenges ned på norsk sokkel. Og som det foreløpig er svært lite verdiskapende aktiviteter forbundet med.

– Norges geotermiske brønner ligger på kontinentalsokkelen. Det er mye mer utfordrende både teknologisk og økonomisk å gjøre en slik installasjon offshore. Derfor må vi gjennom pilotprosjektet med Jordan teste og verifisere teknologien vår på land, før vi tar den offshore. I all hovedsak vil det være den samme teknologien som brukes til å produsere geotermisk energi fra en forlatt oljebrønn på land som til vanns, sier Steinar Haga.

Tidligere i høst startet Crust Harvest et samarbeid med forskere på Universitetet i Stavanger som ser på hvor mye elektrisk kraft som kan produseres fra en oljebrønn, og hvor mye det vil koste. Dette så representantene fra Jordan på som svært interessant for prosjektet.

Info for companies

See full document