Crust Harvest og UiS partnere i geotermisk energiprosjekt

Crust Harvest og UiS inngår samarbeid om en mulighetsstudie for geotermisk energiproduksjon.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
October 11, 2022
Geothermal

Prosjektet, som finansieres av Stavanger Kommune, skal finne svar på to ting; hvor mye elektrisk kraft som kan produseres fra en tom oljebrønn, og hvor mye det vil koste.

Bakgrunnen for prosjektet er at 5000 brønner på norsk kontinentalsokkel skal stenges ned når de er tømt for olje og gass. Mange av disse brønnene har høyt trykk og høy temperatur med et potensiale til produksjon av fornybar og utslippsfri elektrisitet.

Crust Harvest har utviklet et lukket system som muliggjør fornybar, utslippsfri energiproduksjon 24/7. Også i deler av verden hvor geotermisk kraftproduksjon tidligere har vært umulig å gjennomføre.

– Vi har energimangel i Norge, i Europa og i verden. Dette prosjektet er et skritt i retningen mot å få mer fornybar energi, sier Jarl Henning Thorsen, daglig leder i Crust Harvest etter at han hadde signert samarbeidsavtalen på Institutt for energi- og petroleumsteknologi på UiS.

Gigantisk potensiale

Thorsen, som har allsidig ingeniørerfaring fra tradisjonell industri, olje- og gassindustri og geotermisk industri, mener potensialet er gigantisk. Det er ikke bare i Nordsjøen brønner skal stenges ned:

Globalt snakker vi om over 1 million brønner på land og offshore. Så her kan det skapes en stor, grønn industri hvis vi får dette til.

Tidligere har Crust Harvest kjørt simuleringer på CO2-basert energiproduksjon. Det er enda ikke bygget noen piloteringsanlegg eller fullskala anlegg, så foreløpig vet ingen om ideen lar seg gjøre i praksis.

– Vi trenger UiS for å få dette til. De har kunnskapen vi mangler. Selv har vi kunnskapen om kunden og markedet som kan være interessert i disse løsningene, sier Jarl Henning Thorsen, som gleder seg til samarbeidet med UiS.

Han skal finne egnede brønner og innhente reelle data fra Nordsjøen, mens professor i energi- og petroleumsteknologi ved UiS, Mohsen Assadi, skal predikere hvor mye strømproduksjon man kan få av konseptet.  

Sammen skal de to svare på millionspørsmålet: om geotermisk energiproduksjon vil være lønnsomt.

Mohsen mener prosjektet kommer til å løfte geotermisk kompetanse både på universitetet og hos industrien. Han deler Thorsens begeistring om å samarbeide i det de kaller en skrivebordstudie med reelle data:

– Vi kan regne på alt mulig, men spørsmålet er jo om det som kommer ut i form av resultater også hender i virkeligheten? Nå får vi koblingen mellom reelle data, reelle installasjoner og den vitenskapelige modelleringen og matematikken, sier forskeren.

Kommer vi frem til at teknologien er økonomisk interessant i praksis, vil det helt klart være mulighet for store prosjekter fremover.

Hvilken rolle har ETN hatt i forbindelse med dette samarbeidsprosjektet?

– ETN har hatt en helt avgjørende rolle. Det var klyngen som satte oss sammen, og som søkte og fikk gjennomslag for prosjektmidler gjennom Stavanger Kommune, sier Thorsen.

Industriklyngen skal koordinere prosjektet, og samle olje- og gassoperatørselskapene for å støtte opp under de planlagte aktivitetene. Parallelt med prosjektarbeidet vil klyngen søke ytterligere økonomisk støtte fra andre offentlige finansieringskilder.

Forskningsprosjektet har et budsjett på 700.000. Stavanger Kommune bidrar med 400.000, mens Crust Harvest, UiS og Energy Transition Norway stiller med 100.000 hver in-kind-bidrag.

– Dette er et lite forskningsprosjekt, men resultatene kan få enorm betydning, sier Thorsen.

Svaret på millionspørsmålet forventes å foreligge til sommeren 2023.

Info for companies

See full document