Amon klare for å levere havvindteknologi til Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Selskapet skal revolusjonere havvind med sitt unike fundamentkonsept.

Karianne Skjæveland
Communication Manager
March 7, 2022
Offshore wind

Havvind er en av fremtidens viktige fornybare energikilder. Men avhengigheten av store fartøyer og mange installasjonsdøgn gjør installasjonsprosessen kostbar, både for energiselskaper og for klimaet. Regjeringens tilrettelegging for utbygging på Sørlige Nordsjø II er gode nyheter for Kjell Rune Nakkestad i Amon AS.

- Først fraktes fundamentet ut, så monteres det i havbunnen. Etterpå trekker man ut kabler, før store installasjonsskip må ut for å få montert turbinen på toppen til slutt, sier Kjell Rune Nakkestad om dagens installasjonsmetoder.

Amon skal redusere tre operasjoner til én. Ved å montere turbinen på fundamentet mens det fortsatt ligger i havn, får man store besparelser i antall installasjonsdøgn. Den ferdige vindturbinen som slepes ut, fylles med vann og senkes på plass. Skulle det bli behov for store reparasjoner, fylles fundamentet med luft igjen så det stiger opp til overflaten og kan taues inn til land.

Dermed har løsningen minimalt med negative effekter for marint liv, ettersom fundamentene ikke monteres i havbunnen.

En beregning Amon gjorde for Equinor for et aktuelt prosjekt med 200 turbiner med sin løsning, viste til en reduksjon på installasjonstiden offshore med 300 døgn. En betydelig reduksjon, sier prosjektlederen i Amon.

Levetiden på betongkonstruksjonene til Amon er også tre ganger så lang som stålkonstruksjonene som ofte brukes i dag. Betongproduksjon er som kjent ikke særlig klimavennlig, men innebærer likevel tre ganger mindre CO2-utslipp enn stålproduksjon, og tre-fire ganger mindre CO2-utslipp i løpet av bruksperioden, enn stål.

Dessuten har Amon inngått en avtale med lokal industri som skal bruke steinavfall i betongblandingen, for å øke klimagevinsten ytterligere.

Amons ambisjon er å være den mest kostnadseffektive produsenten og installatøren av både bunnfaste og flytende fundamenter av betong. Selv om Amon allerede har deltatt i et EU-prosjekt  på et konsept for flytende, er bunnfast selskapets fokus inntil videre. Grunnen er at foreløpige analyser viser at bunnfaste løsninger vil stå for 80 % av markedet, mens flytende vil stå for 20 %.


I vindmarkedet blir nærmest alle prosjekter finansiert av banker, noe som kan gå utover innovasjonsgraden. - Du setter ikke i gang med noe uprøvd når du skal bygge en park på 200 turbiner, poengterer Nakkestad. Derfor jobber Amon med å lage en fullskala bunnfast pilot.

Fasen pilotprosjektet er i nå har et budsjett på 7,5 millioner som støttes 50 % av Innovasjon Norge. Målet er å ferdigstille piloten i 2024 - 2025. Når dokumentasjonen på at teknologien fungerer foreligger, kan den gå rett inn i en eller flere utbygginger av Sørlige Nordsjø II og andre parker i Nordsjøen.

Nakkestad beskriver medlemskapet de har i energiklyngen NES som verdifullt.

- Før vi koblet oss på Norwegian Energy Solutions, jobbet vi mye med internasjonale selskaper som utvikler løsninger for havvind i Europa. Gjennom NES fikk vi et forum for å snakke med de norske energiselskapene vi ikke hadde før. Det har brakt oss inn til Shell, TotalEnergies og flere andre som er medlemsbedrifter i klyngen, sier Nakkestad.

NES’ misjon er nettopp å få kompetansen fra olje og gass over på fornybar energi. Dermed var klyngen med den tekniske komitéen bestående av operatører – sluttbrukerne - som vurderer løsningsforslagene som presenteres på klyngen, en perfekt match for Amon som kom inn som leverandør på den andre siden.

- Det er nesten umulig å utvikle nye, innovative løsninger uten tilgang til et hjemmemarked. Du er helt avhengig av å ha kunde i andre enden som er villige til å ta risiko, sier Nakkestad.

Når Sørlige Nordsjø II nå kommer som et hjemmemarked, gir det en enorm mulighet for norsk leveransekjede. Ikke bare for Amon, men for flere aktører som nå vil komme på banen og jobbe med havvind, tror Nakkestad.

Det er imidlertid flere ubesvarte spørsmål knyttet til størrelsen på utlysningen, som er på 1.500 megawatt istedenfor den planlagte aktiviteten på 3.000 megawatt, i første omgang.

- Om markedet nå blir for lite til at det vil skape tilstrekkelig interesse på investorsiden, er det for tidlig å svare på, sier Nakkestad. -Og når Regjeringen i tillegg kun vil legge kabler til Norge, så vil man jo måtte produsere til en pris som er konkurransedyktig her hjemme, noe som blir utfordrende. Vi kan fint selge vindkraft produsert for en krone pr kWh til andre deler av Europa, men det er ikke lett å selge det til det norske markedet.

- Men nå er vi i det minste i gang, sier Nakkestad.

Flere store selskaper, deriblant Agder Energi, RWE, Fred Olsen, Ørsted, Vattenfall, AkerBP, Equinor, Norsk Havvind og TotalEnergies ønsker å konkurrere i auksjonen. Ettersom disse selskapene har gått inn i ulike allianser, er det egentlig snakk om tolv forskjellige sammensetninger av bedrifter. Amon har presentert for åtte av disse, og flere av dem sitter i NES’ tekniske komité. Han sier det er stor interesse for løsningen i dialogen med konsortiene som nå skal konkurrere om å bygge i Sørlige Nordsjø II.

Den engasjerte sørlendingen jobber knallhardt for å vinne i hvert fall én av de tre utlysningene. Målet på sikt er årlig å produsere 50 fundamenter med turbin på toppen, som skal leveres til hele den sørlige delen av Nordsjøen, ikke bare Sørlige Nordsjø II.

Amons fabrikk vil bli Sørlandets største, innenfor dette området, målt i antall ansatte – 400 ansatte totalt på produksjon og installasjon.


Info for companies

See full document